Wyniki przedszkolnego etapu konkursu plastycznego „Chrońmy przyrodę ojczystą”

4-latki

I m. – Ignacy Pęczek

II m. – Elena Hofmańska

III m. – Leon Widawski

5-latki

I m. – Gabriela Bąk

II m. – Amelia Janicka

III m. – Łucja Olszewska, Blanka Klepusiewicz

Wyróżnienia: Marcel Bielawski, Aleksander Koliński, Aleksandra Humieja, Alicja Kurek, Maja Smulska, Oliwia Ryżyk, Szymon Andrzejewski, Florentyna Steciąg, Kaja Loret, Gabriela Remiszewska, Hanna Wołoszyn, Maja Mikołajewicz

6-latki

I m. – Iga Pulkowska, Aleksandra Kulczyk

II m. – Nikola Szulc, Jan Żyta

III m. – Jula Jarząbek, Karol Fiedorec

Wyniki powiatowego konkursu plastycznego „Świat moich marzeń” z okazji 5- lecia TPD w gminie Radwanice

3 – 4 – latki

I m. – Ignacy Pęczek

II m. – Magdalena Figas

III m. – Elena Hofmańska

Wyróżnienia:

Wojciech Kiczak (PP w Grębocicach)

Nadia Banaszak

Leon Widawski

5- latki

I m. – Marcel Bielawski

II m. – Aleksandra Mały

III m. – Maja Zymiak

Wyróżnienia:

Dobrochna Zawada

Martyna Kolasa (PM 5 w Polkowicach)

Antonina Wysocka (PM w Chocianowie)

6 – latki

I m. – Zuzanna Leńczuk (PP 6 w Polkowicach)

II m. – Jan Słoma (SP w Buczynie)

III m. – Miłosz Saczka

Wyróżnienia:

Lilli Kijowska (SP wBuczynie)

Marcin Tesarski

Helena Chalaba

Antoni Bendyk

Julia Jarząbek

Jagna Zawada

Kl. I

I m. – Stanisław Klub

II m. – Stanisław Łuka

III m. – Kaja Konieczna

Wyróżnienia:

SP Chocianów: Amelia Ochocińska, Liliana Wolska, Kacper Sadowski

SP Radwanice: Agata Ciciła, Hanna Filiczkowska,

Kl. II

I m. – Nina Olewnik

II m. – Helena Pęczek

III m. – Antoni Szymczyk

Wyróżnienia: Zuzanna Kawałko, Iga Skrok

Kl. III

I m. – Hanna Pasternak

II m. – Patrycja Kasperska (SP w Wysokiej)

III m. – Natalia Sip

Wyróżnienia:

SP w Wysokiej – Marika Rudyk, Aleksandra Pawlus

SP w Buczynie: Michalina Kaliciak, Julia Nazarowska, Gabriela Rachwalska, Mikołaj Biskup

SP w Radwanicach: Alicja Chylarecka, Lena Górkiewicz, Jagoda Kędzierska

Kl. IV-VI

I m. – Adam Słoma (SP w Buczynie)

II m. – Bartosz Turkiewicz

III m. – Lena Widawska

Wyróżnienia:

SP w Buczynie: Lena Chodak, Aurelia Rachwalska, Jan Zakrzewski

ZS im. I. Sendler w Przemkowie: Zofia Danek

Zofia Klub, Oskar Miklarz

Kl. VII-VIII

I m. – Nikola Janusz (SP w Szklarach Dolnych)

II m. – Wanessa Kałuża (SP w Buczynie)

III m. – Remigiusz Sip

Wyniki powiatowego konkursu literackiego „Bo mamy tylko jeden świat”

z okazji 50-lecia TPD w gminie Radwanice

kl. I-III

I m. – Lena Górkiewicz

Kl. IV-VI

I m. – Weronika Bisikierska

II m. – Adam Walczak (SP 10 w Głogowie)

III m. – Mikołaj Pawlus (SP w Wysokiej)

Kl. VII -VIII

I m. – Laura Urbańczyk

II m. – Aleksander Owieczkin-Pilarek (SP w Wysokiej)

III m. – Laura Tarkowska

Wyróżnienie: Aleksander Sołtysiak (SP w Wysokiej)

Wyniki szkolnego etapu konkursu plastycznego „Świat moich marzeń”

kl. I
Laureaci:
Agata Ciciła
Kaja Konieczna
Stanisław Łuka
Stanisław Klub
Hanna Filiczkowska
Wyróżnienia: Adam Zakrzewski, Pola Chrabańska, Alan Śladewski, Hubert Loreth, Kacper Dziedzic, Jagoda Żyta, Nataniel Dąbrowski. Berenika Dąbrowska, Oliwia Stefanowska
kl. II
Laureaci:
Antoni Szymczyk
Helena Pęczek
Zuzanna Kawałko
Iga Skrok
Nina Olewnik
Wyróżnienia: Anna Zalas, Krzysztof Dąbrowski, Jan Chylarecki, Gabriela Hofmańska, Karolina Kejna, Aleksandra Polańska, Patrycja Tesarska, Hanna Bendyk, Jakub Szozda, Nela Bajda, Klaudia Dziekan, Kacper Polak, Alan Kucharewicz
kl. III
Laureaci:
Alicja Chylarecka
Hanna Pasternak
Lena Górkiewicz
Natalia Sip
Jagoda Kędzierska
Wyróżnienia: Paulina Ciciła, Hanna Banaszak, Oliwia Konieczna, Oliwier Szozda, Natasza Majchrowicz, Nikola Śladewska, Kacper Ciosek, Aleksandra Miklarz, Julia Frankowska, Natalia Mucha, Kamil Pawłowicz, Zuzanna Żyta, Wiktor Lebit

kl. IV-VI
Laureaci:
Bartosz Turkiewicz
Lena Widawska
Zofia Klub
Oskar Miklarz
kl. VII-VIII
Remigiusz Sip

Wyniki przedszkolnego etapu konkursu plastycznego „Świat moich marzeń”

Laureatami zostali
3-4 – latki
Nadia Banaszak
Ignacy Pęczek
Elena Hofmańska
Magdalena Figas
Leon Widawski
5-latki
Marcel Bielawski
Aleksandra Mały
Maja Zymiak
Dobrochna Zawada
Wyróżnienia: Maja Smulska, Alicja Kurek, Szymon Andrzejewski, Gabriela Remiszewska, Florentyna Steciąg, Aleksandra Humieja, Oliwia Ryżyk, Łucja Olszewska, Maria Sikora, Natan Zakrzewski, Gabriela Bąk, Amelia Janicka, Nina Jasnosz, Blanka Klepusewicz, Maria Niedośpiał
6-latki
Marcel Tesarski
Helena Chalaba
Miłosz Saczka
Antoni Bendyk
Julia Jarząbek
Jagna Zawada

Wyniki szkolnego etapu konkursu „Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają – 2022”

Kl. I

I miejsce: Liliana Sioma

Kalina Szenderska

Alan Śladewski

II miejsce: Jagoda Żyta

Bartosz Kwiatkowski

Jakub Kurek

III miejsce: Pola Chrabańska

Hanna Filiczkowska

Adam Zakrzewski

Kl. II

I miejsce: Nina Olewnik

Iga Skrok

II miejsce: Zuzanna Kawałko

III miejsce: Julia Błaszak

Kl. III

I miejsce: Lena Górkiewicz

Nikola Śladewska

Amelia Łojek

II miejsce: Pola Ciesielska

Hanna Pasternak

Maja Słowik

III miejsce: Hanna Banaszak

Oliwia Konieczna

Filip Wiśniewski

Kacper Ciosek

Wyróżnienia: Kamil Pawłowicz

Szymon Dyka

XXI KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY „CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ”

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, ukształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież oraz grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego. Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko oraz sposoby jej ochrony.

  • prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez grupę,
  • prace plastyczne powinny być wykonane w formacie nie przekraczającym A3 (42 cm x 29,7 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka itp.),
  • jeden uczestnik lub grupa uczestników, w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę,
  • prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

ETAP PRZEDSZKOLNY/SZKOLNY

Termin: 07.11.2022 r.

Prace przyjmują wychowawcy grup przedszkolnych i klas I-III oraz nauczyciel plastyki (kl. IV-VIII)

Koordynatorzy: p. Agnieszka Olchowska – przedszkole

p. Beata Orator – kl. I-III

p. Edyta Maćkowiak – kl. IV-VIII

Prace plastyczne będą oceniane w kategoriach: dzieci/uczniowie

1) przedszkoli: 4-latki, 5-latki, 6-latki

2) edukacji wczesnoszkolnej: kl. I, kl. II, kl.III

3) klasy 4-8: kl. IV-VI, kl. VII-VIII

Prace fotograficzne będą oceniane w kategoriach:

  1. przedszkole
  2. kl. I-III
  3. kl. IV-VIII

W każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Przewidujemy nagrody rzeczowe, książkowe, dyplomy.

ETAP REGIONALNY

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej, 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i  pozostałych placówek.

Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe. W każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Przewidujemy nagrody rzeczowe, książkowe, dyplomy.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na  odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):

1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy;
4) nazwę konkursu i datę.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w transporcie pocztowym.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:

1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24,

poz. 83);

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego

konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);

3) akceptację treści regulaminu konkursu;

4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA:

10 listopada 2022

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Podsumowanie konkursu odbędzie się w III dekadzie listopada 2022 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 76 724-51-09

lub e-mailowo: konkurs.tpdlegnica@gmail.com

WSTECZ