W sprawie  wypadku dziecka ubezpieczonego w InterRisk,  rodzic powinien zgłosić szkodę informując ubezpieczyciela:

Informacje dotyczące ubezpieczenia ucznia i zgłaszania szkody (proszę kliknąć, aby przejrzeć dokumenty)
Polisa EDU A/P nr 034162

WSTECZ