Nauczyciele:

mgr Bogusława Niemasz – dyrektor ZSP, nauczyciel historii

mgr Renata Bogusz-Fedro – nauczyciel WOS-u, historii, nauczyciel bibliotekarz

mgr Katarzyna Czaczyk – nauczyciel matematyki

mgr Iwona Derkacz  – wychowanie przedszkolne

mgr Agnieszka Gąsiorowska – wychowanie przedszkolne

mgr Dorota Głodowicz – edukacja wczesnoszkolna

mgr Natalia Horoszczak-Bethke – wychowanie przedszkolne

mgr Anna Jankowska – nauczyciel matematyki, informatyki i techniki

mgr Izabela Jokiel – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel historii

mgr Dorota Kaleta-Tymowicz – nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki

mgr Renata Kałużka –  nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz

mgr Katarzyna Kawecka – nauczyciel języka angielskiego

mgr Alina Kuczer – nauczyciel wspomagający

mgr Kazimierz Laskowski – nauczyciel plastyki, katecheta

mgr Cecylia Łakomiec – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Jolanta Łuka –  nauczyciel matematyki i fizyki

mgr Edyta Maćkowiak – pedagog szkolny, psycholog

mgr Wioleta Magdziak – edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Majewska – wychowanie przedszkolne

mgr Dorota Maksymczak – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel języków mniejszości narodowych, nauczyciel muzyki

mgr Małgorzata Malczeska – nauczyciel języka polskiego, logopeda

mgr Beata Niemczyk –  nauczyciel doradztwa zawodowego, WDŻ-u, nauczyciel wspomagający

mgr Bożena Nowicka –  nauczyciel geografii, matematyki

mgr Jerzy Omelianiuk – nauczyciel religii prawosławnej

mgr Beata Orator – edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Remiszewska – wychowanie przedszkolne

mgr Bartosz Różycki – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Maria Rychlik – nauczyciel biologii, chemii

mgr Aneta Steciąg –  nauczyciel plastyki

mgr Marta Tarkowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Trochanowska –  nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej i j.niemieckiego

mgr Gabriela Węgrzynek – nauczyciel przyrody, geografii, biologii

mgr Marta Wiertelak – nauczyciel historii, języka polskiego

mgr Magdalena Zawada – nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego

mgr Krystyna Zawis –  nauczyciel języka francuskiego i języka angielskiego

mgr Katarzyna Żyta – wychowanie przedszkolne

mgr Paweł Żyta – wychowanie przedszkolne

WSTECZ