Nauczyciele:

mgr Bogusława Niemasz – dyrektor ZSP, nauczyciel historii

mgr Stanisława Trzeszcz – wicedyrektor ZSP, nauczyciel języka polskiego

mgr Natalia Boczniewicz – nauczyciel muzyki

mgr Renata Bogusz-Fedro – nauczyciel historii, nauczyciel bibliotekarz

mgr Izabela Ciężabka – nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Katarzyna Czaczyk – nauczyciel matematyki

mgr Iwona Derkacz  – wychowanie przedszkolne

mgr Alicja Dosiak – nauczyciel języka angielskiego

mgr Katarzyna Frankowska – wychowanie przedszkolne

mgr Agnieszka Gąsiorowska – wychowanie przedszkolne

mgr Dorota Głodowicz – wychowanie przedszkolne

mgr Natalia Horoszczak-Bethke – wychowanie przedszkolne

mgr Anna Jankowska – nauczyciel matematyki, informatyki i techniki

mgr Izabela Jokiel – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel historii

mgr Dorota Kaleta-Tymowicz – nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki

mgr Renata Kałużka –  nauczyciel języka polskiego

mgr Katarzyna Kawecka – nauczyciel języka angielskiego

mgr Dorota Kotapska – nauczyciel języka polskiego

mgr Alina Kuczer – nauczyciel

mgr Kazimierz Laskowski – katecheta

mgr Cecylia Łakomiec – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Jolanta Łuka –  nauczyciel matematyki i fizyki

mgr Edyta Maćkowiak – pedagog szkolny, psycholog

mgr Wioleta Magdziak – edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Majewska – wychowanie przedszkolne

mgr Dorota Maksymczak – nauczyciel języków mniejszości narodowych

mgr Małgorzata Malczeska – logopeda

mgr Mieczysława Murak –  nauczyciel języka angielskiego i historii

mgr Beata Niemczyk –  pedagog

mgr Bożena Nowicka –  nauczyciel geografii, informatyki, matematyki

mgr Agnieszka Olchowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Jerzy Omelianiuk – nauczyciel religii prawosławnej

mgr Beata Orator – wychowanie przedszkolne

mgr Magdalena Remiszewska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Bartosz Różycki – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Maria Rychlik – nauczyciel biologii,chemii

mgr Angelika Sieledczyk – wychowanie przedszkolne

mgr Aneta Steciąg –  nauczyciel plastyki

mgr Jan Szulim – katecheta

mgr Marta Tarkowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Toporowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Trochanowska –  nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej i j.niemieckiego

mgr Gabriela Węgrzynek – nauczyciel przyrody

mgr Marta Wiertelak – nauczyciel historii

mgr Magdalena Zaremba-Wajnert – edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Zawada – nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego, informatyki

mgr Krystyna Zawis –  nauczyciel języka francuskiego j.angielskiego

mgr Paweł Żyta – wychowanie przedszkolne

 

WSTECZ