II DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI POLSKIEJ „Gdzie Ci artyści szaleni”

Serdecznie zapraszam uczniów, którzy lubią śpiewać i chcieliby „sprawdzić się” na arenie międzyszkolnej, do udziału w II Dolnośląskim Festiwalu Piosenki Polskiej „Gdzie Ci artyści”.

 

  1. Wyjątkowo w tym roku Festiwal odbędzie się w formie online ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

  2. Organizatorem II Dolnośląskiego Festiwalu Piosenki Polskiej „Gdzie Ci artyści szaleni” zwanego dalej „Festiwalem” jest SZKOŁA PODSTAWOWA im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

  3. HONOROWY PATRONAT NAD FESTIWALEM SPRAWUJE WÓJT GMINY GRĘBOCICE – Pan Roman Jabłoński.

  4. Festiwal przeznaczony jest dla szkół podstawowych województwa dolnośląskiego.

  5. Szkoła zgłasza maksymalnie po dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej.

  6. CELE KONKURSU:

  • promowanie polskiej piosenki wśród dzieci i młodzieży,
  • popularyzacja twórczości artystycznej z lat 70,80 i 90-tych,
  • wspieranie osób uzdolnionych wokalnie oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki,
  • prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dzieci i młodzieży.

Chętne osoby proszę o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz skontaktowaniem się z p. Małgorzatą Malczeską.

II Festiwal Piosenki Polskiej karta-zgłoszenia — kopia (1)

Regulamin-II-Festiwal-Piosenki-Polskiej (1)

 

WSTECZ