XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
„PŁYNĄĆ POD PRĄD” – ZAPROSZENIE

Drodzy Państwo,

w imieniu Szkoły Podstawowej nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny oraz Klubu Herbertowskich Szkół uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji na temat XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”. Konkurs jest organizowany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na zasadach nieodpłatnych. Adresowany jest do uczniów, którzy ukończyli 13 lat. Finał jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 19 października 2023 roku we Wrocławiu.Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta – dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek. Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem obejmują co roku ważne instytucje państwowe: Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia.Celem konkursu „Płynąć pod prąd” jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.Temat pracy konkursowej jest następujący: Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito napisał o tych, którzy (…) płyną pod prąd (…) ”, że są spadkobiercami (…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…). Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: wiersz i proza. W jednej grupie są oceniane prace uczniów szkół podstawowych, a w drugiej ponadpodstawowych. Jury wyłoni z nadesłanych prac te najlepsze. Przyznawanych jest każdego roku maksymalnie 16 nagród: cztery pierwsze, cztery drugie, cztery trzecie i cztery wyróżnienia. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami z poprzednich edycji. Są one publikowane na stronie konkursowej.Termin zgłoszenia i nadesłania pracy konkursowej mija 15 kwietnia 2023 roku. Zgłoszenie udziału i przesyłanie prac dokonywane jest wyłącznie za pomocą strony konkursowej podanej w stopce poniżej. Na stronie znajduje się regulamin oraz kryteria oceniania prac. Po zarejestrowaniu się uczestnik otrzyma na podany adres poczty elektronicznej instrukcję, jak należy przesłać pracę. Wyniki zostaną opublikowane na stronie konkursowej do 7 maja 2023 roku.W roku szkolnym 2022/2023 Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd” został wstępnie zakwalifikowany do umieszczenia przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie szkoły podstawowej.Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji o konkursie na Państwa tablicach informacyjnych, stronach WWW oraz przekazaniu zaproszenia nauczycielom. Małgorzata Król Przewodnicząca i Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”

WYNIKI PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „SPOTKANIE Z POEZJĄ J. TUWIMA” W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W RADWANICACH

W dniu 6 marca 2023 r. w Publicznym Przedszkolu w Radwanicach odbył się Przedszkolny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją J. Tuwima” w ramach realizacji Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa organizowany przez Publiczne Przedszkole oraz Stowarzyszenie „Bliżej Siebie”. Koordynatorem konkursu była pani Iwona Derkacz, a współorganizatorami: pani Barbara Pracowita i pani Katarzyna Żyta – Szulga. Wydarzenie cieszyło się ogromną popularnością wśród dzieci, bo brało udział  35  uczestników wśród 3-4-5-6 latków. Głównym celem konkursu było zainteresowanie przedszkolaków literatura dziecięcą J. Tuwima, a także prezentacja zdolności artystycznych.  Publiczność przypatrywała się recytacjom bardzo uważnie i z zaciekawieniem nagradzając wszystkich gromkimi brawami. Najczęściej można było usłyszeć wiersze: „Kotek”, „Abecadło”, „Bambo”. „Okulary”. Widownia podziwiała również deklamowanie utworów: „Rzepka”, „Trudny rachunek”, „Zosia – Samosia”, „Idzie Grześ”, „Rycerz Krzykalski”. Dodatkowym atutem były stroje oraz rekwizyty dopasowane do recytowanych wierszy. Komisja Konkursowa w składzie: pani Iwona Derkacz, pani Barbara Pracowita oraz pani Katarzyna Żyta – Szulga oceniła wysoki poziom wszystkich uczestników i wyłoniła laureatów:

W kategorii 3 – latków:
I miejsce – Iga Jędryczka, grupa „Kreciki”
II miejsce – Magdalena Figas, grupa „Kreciki”
III miejsce – Anastazja Kłobus, grupa „Muchomorki”

W kategorii 4 – latków:
I miejsce – Elena Hofmańska, grupa „Misie”
II miejsce – Natalia Danowska, grupa „Misie”
III miejsce – Lilianna Markowska, grupa „Misie”
III miejsce – Leon Widawski, grupa „Smerfiki”
podziękowanie za udział dla Oliwii Rogóż, grupa „Misie”

W kategorii 5 – latków:
I miejsce – Marcel Bielawski, grupa „Smerfiki”
I miejsce – Tomasz Łucki, grupa „Rybki”
I miejsce – Bartosz Samul, grupa „Smerfiki”
II miejsce – Hanna Wołoszyn, grupa „Rybki”
II miejsce – Dobrochna Zawada, grupa „Rybki”
III miejsce – Mieszko Kazimierski, grupa „Rybki”
III miejsce – Natan Zakrzewski, grupa „Rybki”
Wyróżnienie – Zuzanna Adamczyk, grupa „Rybki”; Gabriela Bąk, grupa „Rybki”; Alicja
Kurek, grupa „Smerfiki”, Olivier Matczak, grupa „Smerfiki”, Maria Niedośpiał,
grupa „Rybki”; Łucja Olszewska, grupa „Rybki”; Maria Sikora, grupa „Rybki”,
Fabio Stefanowski, grupa „Żabki”, Tymon Szenderski, grupa „Rybki”; Matylda
Tryler, grupa „Rybki”

W kategorii 6 – latków:
I miejsce – Agata Matczak, grupa „Żabki”
I miejsce – Jagna Zawada, grupa „Gumisie”
II miejsce – Wojciech Listwan, grupa „Gumisie”
II miejsce – Maria Podgórska, grupa „Żabki”
III miejsce – Aleksandra Kulczyk, grupa „Żabki”
III miejsce – Dąbrowska Laura, grupa „Żabki”
III miejsce – Hanna Wilczak, grupa „Gumisie”
Wyróżnienie – Adrianna Markowska, grupa „Gumisie”
Wyróżnienie – Aleksander Kłobus, grupa „Gumisie”
Wyróżnienie – Nikola Szulc, grupa „Gumisie”

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na rozwój promocji czytelnictwa oraz dyplomy i niespodzianki sponsorowane przez Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” działające przy ZSP w Radwanicach.

Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie przedszkolaków na konkurs.
Gratulujemy laureatom dalszych sukcesów i życzymy im rozwijania zainteresowań czytelniczych i recytatorskich. 🙂

Finał akcji „Zbiórka dla Burka i Kocurka”

Tuż przed feriami zakończyliśmy akcję „Zbiórka dla Burka i Kocurka”. Jak zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zebraliśmy bardzo bogaty asortyment darów. Serdecznie dziękujemy przedszkolakom, uczniom i rodzicom za włączenie się do akcji. Ogromne podziękowania kierujemy również do naszych wolontariuszy. Akcję od kilku lat organizują Koła Przyjaciół Dzieci działające w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach oraz Szkolny Klub Wolontariatu. Zebrane dary zostały dostarczone przez panie: Izabelę Jokiel i Cecylię Łakomiec do Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Amicus” oraz do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie

WSTECZ