XXI KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY „CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ”

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, ukształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież oraz grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego. Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko oraz sposoby jej ochrony.

  • prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez grupę,
  • prace plastyczne powinny być wykonane w formacie nie przekraczającym A3 (42 cm x 29,7 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka itp.),
  • jeden uczestnik lub grupa uczestników, w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę,
  • prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

ETAP PRZEDSZKOLNY/SZKOLNY

Termin: 07.11.2022 r.

Prace przyjmują wychowawcy grup przedszkolnych i klas I-III oraz nauczyciel plastyki (kl. IV-VIII)

Koordynatorzy: p. Agnieszka Olchowska – przedszkole

p. Beata Orator – kl. I-III

p. Edyta Maćkowiak – kl. IV-VIII

Prace plastyczne będą oceniane w kategoriach: dzieci/uczniowie

1) przedszkoli: 4-latki, 5-latki, 6-latki

2) edukacji wczesnoszkolnej: kl. I, kl. II, kl.III

3) klasy 4-8: kl. IV-VI, kl. VII-VIII

Prace fotograficzne będą oceniane w kategoriach:

  1. przedszkole
  2. kl. I-III
  3. kl. IV-VIII

W każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Przewidujemy nagrody rzeczowe, książkowe, dyplomy.

ETAP REGIONALNY

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej, 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i  pozostałych placówek.

Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe. W każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Przewidujemy nagrody rzeczowe, książkowe, dyplomy.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na  odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):

1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy;
4) nazwę konkursu i datę.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w transporcie pocztowym.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:

1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24,

poz. 83);

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego

konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);

3) akceptację treści regulaminu konkursu;

4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA:

10 listopada 2022

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Podsumowanie konkursu odbędzie się w III dekadzie listopada 2022 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 76 724-51-09

lub e-mailowo: konkurs.tpdlegnica@gmail.com

Nasza szkoła przystąpiła do programu pilotażowego Kulczyk Foundation i Rossmann  „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny”. Dzięki temu, uczennice będą miały zapewniony darmowy dostęp do podpasek podczas roku szkolnego 2022/2023.  

Wraz z dystrybucją środków higienicznych, szerzymy wiedzę na temat zdrowia i higieny menstruacyjnej na zajęciach WDŻ. Co ciekawe, już 1,5 miliona podpasek trafiło do szkół w całej Polsce w ramach wspólnego programu Kulczyk Foundation i marki Rossmann.  

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie problemów ubóstwa i wykluczenia menstruacyjnego w Polsce poprzez zwiększenie dostępu do środków higieny menstruacyjnej oraz wiedzy na temat menstruacji i dojrzewania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Koordynatorem akcji w naszej szkole jest p. Edyta Maćkowiak

Zakodowane życzenia

Nasze wydarzenie w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania

Największe programistyczne wydarzenie w Europie- Europejski Tydzień Kodowania –już trwa. Tegoroczny CodeWeek jest wyjątkowy – to jubileuszowa, 10. edycja. Akcja promuje kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz współpracy przy kodowaniu, programowaniu, a także innych działaniach związanych z logicznym myśleniem i rozwijaniem kompetencji cyfrowych.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, w tym roku nasza szkoła ponownie znalazła się na europejskiej mapie organizatorów wydarzeń w ramach CodeWeek. 14 października zamiast typowych zajęć dydaktycznych odbyły się warsztaty zatytułowane ,,Zakodowane życzenia”. W ich pierwszej części uczniowie skupili się na promocji  społecznej inicjatywy, jaką jest CodeWeek. Tworzyli ulotki, plakaty, hasła reklamujące akcję. W drugiej zaś zapoznali się z alfabetem Morse’a i próbowali odkodować otrzymane zaszyfrowane wiadomości. Następnie redagowali życzenia dla nauczycieli i uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej i sami je szyfrowali.

W CodeWeek 2021 Polska zajęła trzecie miejsce – zgłoszono aż 15 000 inicjatyw, z których 88% odbyło się w szkołach. Do tego wyniku przyczyniliśmy się także i my z naszą ubiegłoroczną inicjatywą ,,Algorytmy krok po kroku”. Mamy nadzieję, że w tym roku ponownie znajdziemy się na podium!

Mamy miejsca i wyróżnienia w regionalnym etapie konkursu „Nie zapomnij o letniej przygodzie”

Laureaci konkursu literackiego:
I m. – Bartosz Pulkowski
II m. – Daria Szulczyńska

Laureaci konkursu fotograficznego:

II m. Amelia Łojek

II m. Błażej Depta

Wyróżnienia:
Wiktor Lebit
Michał Barszczyk
Julia Depta
Szymon Barszczyk
Kacper Dziedzic
Gabriela Palica
Nikola Dziedzic

Gratulujemy Uczniom. Serdecznie dziękujemy Nauczycielom i Rodzicom za wsparcie dzieci podczas przygotowywania prac konkursowych.

„Świerkowy zakątek”

Dnia 27.09.2022 r. odbyła się wycieczka dwóch grup przedszkolnych: „ Gumisi” oraz „ Rybek”, do zagrody edukacyjnej „Świerkowe Zacisze” w Jakubowie Lubińskim. Gospodarstwo położone jest na ternie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, co dało nam możliwość obcowania z naturą. Wycieczka została zorganizowana z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka.

Przedszkolaki mogły się dowiedzieć, jak polska wieś wyglądała dawniej. Dzieci miały możliwość utrwalenia wiadomości o leśnych zwierzętach, zwiedzały starą, wiejską chatę oraz oglądały skansen maszyn i urządzeń rolniczych. Największą atrakcją cieszyła się atrapa krowy, którą dzieci mogły samodzielnie wydoić. Na koniec spotkania przedszkolaki poznały proces powstawania masła oraz zmierzyły się z ciężką pracą jaką było jego ubijanie. Po przygotowaniu masła przyszedł czas na wspólną degustację. Każdy uczestnik zabrał również swoje masełko do domu, aby podzielić się z najbliższymi.

Na zakończenie wycieczki wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstunek od wyjątkowej kury z gospodarstwa w postaci „Kinder” jajka. Mimo nierozpieszczającej nas pogody, przedszkolaki wróciły z wycieczki zdrowe, zadowolone i uśmiechnięte.

autor: Barbara Pracowita

Ogólnopolski projekt ,,Zdolni Odkrywcy”

Dziś uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pierwszych zajęciach online zorganizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Zdolni Odkrywcy”, którego celem jest integracja  oraz rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej z Polski i Ukrainy.

Mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji w dwóch językach: polskim i ukraińskim na temat ludzi, którzy zmienili świat. Temat doskonale komponuje się z konkursem literackim i plastycznym organizowanym przez TPD pt. ,, Świat moich marzeń”. Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie dodatkowym źródłem inspiracji dla naszych uczniów.

Kolejne warsztaty już za tydzień!

ZAJĘCIA Z JOGI W RADWANICKIM PRZEDSZKOLU

5 października 2022 r. w Publicznym Przedszkolu w Radwanicach grupa 5 latków „Rybki” miała zajęcia z jogi z mamą Tomka- panią Dorotą Żydziak. Wydawałoby się, że dzieci są zbyt małe na takie ćwiczenia. Jednak to była dobra lekcja nauki cierpliwości do siebie samych i do innych oraz nauka spokoju. Bardzo pożytecznie przedszkolaki spędziły czas rozwijając swoje mięśnie. Pani Dorota proponowała ćwiczenia, w których naśladowały one zwierzątka: jaskółkę, kobrę, żabkę. Ile radości przyniosło im udawanie krowy, pieska i kotka. W dobie komputera, zabiegania rodziców ten czas na ćwiczenia jogi to relaksacja umysłu i ciała. Dzieci na chwilę stanęły i poznawały swoje ciało, czy uda im się zrobić świecę itp. Takie zajęcia poprawiają koncentrację i wzmacniają poczucie własnej wartości.

Pani Dorota dodatkowo jest instruktorem fitness i trenerem personalnym. Dla niej więc podstawą jest dostosowanie zajęć z jogi do możliwości każdego dziecka. „Rybki” bardzo chętnie rozciągały, wyginały i prostowały się w strojach gimnastycznych. Na pewno poprawiło się wszystkim samopoczucie, kiedy pani trenerka fascynowała ćwiczeniami wprowadzając ciekawe opowieści: jaskółka leci do ciepłych krajów.

Po ćwiczeniach pani Dorota wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Rybek” – „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Zapoznała dzieci z ulubioną książeczką swojego synka Tomka „Mały lisek Rudek” w tł. B. Janowskiej – Michnowskiej. 20 minut codziennego głośnego czytania przez rodziców lub innych dorosłych czy starsze rodzeństwo wzbogaca dziecięcą osobowość, rozwija słownictwo oraz zainteresowanie literaturą. Mały lisek pojawia się w gospodarstwie wśród natury, poznaje maszyny rolnicze i zwierzęta. Opowiadanie uczy o przyjaźni i ciekawości świata. „Rybki” podziękowały mamie Tomka za spotkanie śpiewając piosenkę „Do przedszkola idę sam” oraz wykonując laurki do wspólnej książeczki. Dziękowały za ładne ćwiczenia, za jaskółkę, za świecę, za czytanie.

Dziękujemy pani Dorocie Żydziak za spotkanie i zachęcamy wszystkich do ćwiczeń jogi.

WSTECZ