WITAMY STRAŻAKÓW Z OSP W RADWANICACH

W dniu 20.05.2022 r. do Publicznego Przedszkola w Radwanicach przybyła Jednostka Ochotniczej Straży Pożarne.Wizyta strażaków była odpowiedzią na zaproszenie, które skierowała do nich wychowawczyni grupy „Gumisie”- Barbara Pracowita.  Dzieci mogły zapoznać się z trudnym i odpowiedzialnym zawodem strażaka. W trakcie spotkania każda grupa przedszkolna mogła oglądać wóz strażacki oraz jego wyposażenie, wchodząc do środka. Przedszkolaki miały również możliwość obejrzenia sprzętu do ratowania życia – defibrylator, nosze. Dużą uwagę przyciągnęły piły, wielkie nożyce i kombinezony strażackie. Największą atrakcją był pokaz armatki wodnej, której celem było uzmysłowienie dzieciom, jak strażacy gaszą pożar oraz jakie możliwości ma sprzęt gaśniczy. Przedszkolaki bardzo długo będą wspominać bohaterów z OSP. Najlepszym podziękowaniem za ich dzielną pracę był uśmiech i niesamowita radość maluchów. 
W imieniu Pani Dyrektor ZSP w Radwanicach- Bogusławy Niemasz- nauczycieli oraz dzieci, bardzo dziękujemy strażakom za poświęcony czas oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

Autor: Barbara Pracowita


15 maja nasze wolontariuszki pomagały podczas imprezy Duathlon Radwanice 2022. Dziewczyny pracowały przy zapisach, przyjmowały rzeczy w depozyt oraz wydawały wodę. Ważnym zadaniem było dekorowanie uczestników pamiątkowymi medalami. Spisały się na medal, więc …. dostały za swoją pracę medale i drobne upominki od Organizatora imprezy. 

Gminny Konkurs „Oszczędzam z SKO”

SKO w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach ogłasza konkurs na skarbonkę z surowców wtórnych dla uczniów klas 0- III oraz IV – VI.

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach lub Szkoły Podstawowej w Buczynie który ma więcej niż 6 lat, a nie ukończył 13 lat.

Prace należy dostarczyć do pani Beaty Niemczyk lub do sekretariatu Zespołu Szkolno _ Przedszkolnego,
Termin dostarczania prac konkursowych upływa 01 czerwca 2022r.

Organizator
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Radwanicach
Odpowiedzialny
Anna Jankowska

DOMINIKA DRAKER POLKOWICKI POLIGLOTA

Dominika Draker z klasy 7 otrzymała zaszczytny tytuł „Polkowicki Poliglota”. Niezwykle utalentowana językowo uczennica wzięła udział, 4 maja 2022r., w XII Powiatowym Konkursie Językowym „Polkowicki Poliglota” i zajęła I miejsce.
Zadaniem Dominiki było wygłoszenie własnej przemowy w języku angielskim oraz niemieckim na wybrany temat z katalogu tematów ujętych w regulaminie konkursu oraz udzielenie odpowiedzi na pytania jury.
Dominice gratulujemy i życzymy sukcesów!

autor: Krystyna Zawis

MłODZI MIłOŚNICY JĘZYKA ANGIELSKIEGO MISTRZAMI

Językową batalię w VI Powiatowym Konkursie Drużynowym z Języka Angielskiego ”The Champions” stoczyli 27 kwietnia 2022r. nasi uczniowie klas IV- VI.
Trzyosobowa reprezentacja w składzie:
Kamil Skrzypczak, klasa 6
Adrianna Mazur, klasa 5
Tymon Szozda, klasa 4
wywalczyła zaszczytne I miejsce.
Naszym podopiecznym życzymy kolejnych, spektakularnych sukcesów i radości z kształcenia z pasją!

autor: Krystyna Zawis

POLICJANT Z KOMISARZEM LWEM W PRZEDSZKOLU W RADWANICACH

Bezpieczeństwo to ważne zadanie do przestrzegania zarówno w domu, w szkole, w sklepie, na ulicy jak i w przedszkolu. 9 maja 2022 r. dzieci i nauczyciele mogli czuć się bardzo bezpiecznie, kiedy radwanickie przedszkole odwiedzili niezwykli goście: pan policjant mł. asp. Adrian Pachała oraz Komisarz Lew. Obecność maskotki Komisarza Lwa Leona zaskoczyła i wzbudziła radość na twarzach przedszkolaków. Pan policjant podzielił się z dziećmi ciekawymi informacjami na temat pracy policji. Pokaz kajdanek, kamizelki odblaskowej, odblasków, munduru i czapki utwierdzał najmłodszych jak ważna jest rola policjanta. Dzieci mogły zaprezentować swoją wiedzę na temat znajomości zasad ruchu drogowego podczas quizu o bezpieczeństwie na temat jazdy na rowerze i przechodzeniu przez drogę. Bezpieczeństwo ruchu drogowego, zasady bezpieczeństwa to jeden z priorytetów zadań profilaktycznych i wychowawczych przedszkola. Do rozwiązania testu zapraszamy: 1. Jak nazywa się inaczej przejście dla pieszych? W co należy wyposażyć rower? Okazuje się, że dzieci 3 – letnie już wiedzą, że ważny jest hamulec w rowerze, światła odblaskowe, a światło zielone zaprasza nas, że należy przejść na drugą stronę jezdni.

Miłym akcentem dla zaproszonych gości była niespodzianka w postaci zaśpiewania przez dzieci piosenki „Halo, Panie Policjancie”. Najwięcej frajdy sprawiły uściski i przytulania z maskotką Komisarzem Lwem oraz nagrody od pana policjanta – opaski odblaskowe. Spotkanie zakończyło się prezentacją radiowozu, co wprawiło maluchy w zachwyt, kiedy mogły wejść do środka i posłuchać sygnału syreny. Na zakończenie każda grupa wykonała pamiątkowe zdjęcie z bohaterami tego dnia. Serdecznie im podziękowaliśmy wręczając dyplomy! Mimo, że Święto Policji ustanowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 24 lipca 1995 roku, to pamiętajmy o ich bohaterskiej, odpowiedzialnej pracy cały rok.

Dziękujemy panu insp. Waldemarowi Cichockiemu Komendantowi Policji w Polkowicach oraz pani Karolinie Mikołajewicz, mamie Mai z grupy „Rybki” za zorganizowanie spotkania z policjantem, a panu policjantowi Adrianowi Pachale za wspaniałą lekcję o bezpieczeństwie oraz niespodzianki – opaski odblaskowe, które przypomną jak należy bezpiecznie zachować się na drodze. Dziękujemy panu Adrzejowi Baładze za niezwykłe zaangażowanie, które uwieńczył przebraniem za Komisarza Lwa.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE


Termin etapu przedszkolnego i szkolnego to 16 maja
Prace przyjmują wychowawcy grup przedszkolnych i klas 1-3 oraz nauczyciele plastyki (kl. 4-8)

REGULAMIN XXI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
„Moja Mała Ojczyzna”
Biuro i Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy zaprasza podopiecznych kół TPD Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD do udziału w konkursie „Moja Mała Ojczyzna”.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest popularyzacja subregionu legnickiego i Dolnego Śląska, a także zainteresowanie najmłodszych najciekawszymi zakątkami przyrody, pejzażami, atrakcyjnymi miejscami wypoczynku i rekreacji, jak również zabytkami oraz ważnymi obiektami w miejscu zamieszkania, czy związanymi z nimi istotnymi wydarzeniami historycznymi.
Jest to kontynuacja prowadzonych w poprzednich latach konkursów o tematyce promującej własną miejscowość czy region.
OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.
2. kategorie konkursu:
I kategoria – konkurs fotograficzny
II kategoria – prace plastyczne

PRACE PLASTYCZNE BĘDĄ NAGRADZANE W NASTĘPUJĄCYCH GRUPACH WIEKOWYCH:
1) 4-6 lat
2) 7-10 lat
3) 11-14 lat
4) Powyżej 14 lat

3. Prace plastyczne płaskie, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu.
WSZYSTKIE PRACE FOTOGRAFICZNE – JEDNA KATEGORIA
Prace fotograficzne: pojedyncze zdjęcia, zestawy tematyczne zdjęć, kolaż zdjęć
4. Format prac: Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice płaskiej, a prace fotograficzne minimum format pocztówkowy.
5. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
Prace w grupach mogą przekazywać wyłącznie przedszkola.
6. Każda osoba lub grupa może zgłosić prace w obu kategoriach.
7. Termin składania i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 20 maja 2022 r. (decyduje data dotarcia prac do biura TPD).
8. Każda praca musi zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa; b) placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); c) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę; d) nazwę konkursu i datę. Prosimy o dopilnowanie, aby każda praca zawierała pełne dane, w przeciwnym razie zostanie wykluczona.
9. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę. Dotyczy to także zdjęć i ich wywołania.
10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.
11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
12. Prace przechodzą na własność organizatorów.
OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ
13. Prace plastyczne będą oceniane w różnych kategoriach wiekowych, a fotograficzne bez kategorii.
14. Jurorzy, oceniając nadesłane na konkurs prace, będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
15. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są atrakcyjne nagrody.
16. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl
17. Wyniki konkursu zostaną upowszechnione na naszym na profilu TPD facebook.
18. Za nagrodzone i wyróżnione prace- dzieci i ich opiekunów zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do biura TPD.
OGÓLNE POSTANOWIENIA REGULAMINÓW KONKURSÓW
Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):
1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w transporcie pocztowym.
Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:
1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83);
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późn.zm.);
3) akceptację treści regulaminu konkursu;
4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.
Prace należy składać osobiście lub wysyłać na adres:
Biuro Oddziału Okręgowego TPD, Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica

WSTECZ