Uczestniczenie w świecie wielokulturowym

wymaga silnego i dojrzałego poczucia tożsamości.

Ryszard Kapuściński

Od września do grudnia 2021r. realizowany był w naszej szkole projekt „Na pomoście kultur i wolności” w programie „Działaj Lokalnie” – Fundacji Wzgórza Dalkowskie. W ramach tego projektu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach „Moja Książeczka Sensoryczna”. Wykonali oni wspaniałe książeczki, wykazując się kreatywnością i twórczością plastyczną oraz znajomością zasad układania zadań. W naszych książeczkach można również znaleźć elementy różnych języków i kultur, co udało nam się połączyć w czasie warsztatów.

Kolejnym naszym projektowym działaniem był konkurs fotograficzny „Moja kulturowa tożsamość”. Wzięło w nim udział 24 osoby, które przesłały nam zdjęcia konkursowe, przedstawiające uczestników w strojach ludowych, w mundurach harcerskich, lub na tle flagi, pomnika, pejzażu górskiego itp. Została powołana komisja konkursowa do oceny zdjęć. Byli to: Dyrektor ZSP Radwanice Pani Bogusława Niemasz, Wójt Gminy Radwanice Pan Paweł Piwko oraz Dyrektor GOK Radwanice Pan Bartosz Hejmej. Wyłoniono laureatów oraz prace wyróżnione. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Ostatnim wydarzeniem projektowym był II Międzykulturowy Przegląd Kolęd, który odbył się podczas Wigilii Gminnej w radwanickim parku.

Koncert uświetnił świąteczne spotkanie mieszkańców, rozkołysał zimowy wieczór, połączył kultury dzięki dźwiękom kolęd polskich w wykonaniu uczniów ZSP Radwanice oraz kolęd łemkowskich w wykonaniu zespołu Lastiwczata z Przemkowa.

Realizacja projektu pozwoliła na łączenie pomimo różnic kulturowych, na wzajemne poznawanie się, kształtowanie postawy szacunku i tolerancji, a także pomogła niwelować skutki pandemii i przymusowej izolacji, która znacząco daje się we znaki nam wszystkim.

Działania projektowe umożliwiły wspólne działania przy zachowaniu odmiennych tożsamości kulturowych. Były pomostem kulturowym oraz pomostem pomiędzy wolnością, a skutkami pandemii. Miło nam było go budować i pokonywać dla wspólnego celu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu, partnerom, którzy wspomagali nasze działania oraz widzom, rodzicom i osobom zaangażowanym w jego realizację.

Koordynator: Dorota Maksymczak

Dyrektor: Bogusława Niemasz

WSTECZ