KONKURSY PATRIOTYCZNE Z NAGRODAMI

W związku z ograniczeniem bezpośrednim działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pragniemy utrzymać kontakt z naszymi podopiecznymi: dziećmi, młodzieżą, młodzieżowymi wolontariuszami – ogłaszając konkurs z nagrodami. Ze względu na miesiąc listopad, kiedy przypada szczególne święto dla Polaków – ich tematyką związana jest z popularyzacją wychowania patriotycznego będącego jednym z celów statutowych TPD.
Konkurs przeznacza się dla 2 grup wiekowych:
– dzieci od 7 lat – 11 lat
– dzieci i młodzież od 12 lat do 18 lat z terenu województwa dolnośląskiego.
Wypełniony logogryf (krzyżówkę) należy przesłać nasz adres e-mail: konkurs.tpdlegnica@gmail.com lub pocztą na adres Dolnośląski Oddział Regionalny TPD z/s w Legnicy , Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica, tel. 76 724 51 09 do dnia 10 listopada 2020 r. podając następujące dane: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, adres, telefon lub adres e-mail.
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy do 10 nagród w każdej grupie wiekowej a listę z nagrodzonymi osobami ogłosimy do 15 listopada.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach!!!

SuperMocni z klasy I b

W dniach 19-23.10 uczniowie klasy I b uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Tydzień Uczniowskiej SuperMocy”, którą zorganizowała wychowawczyni p. Izabela Jokiel. Autorkami projektu są nauczycielki: p. Joanna Gadomska i Katarzyna Włodkowska.

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to tydzień, podczas którego w klasie zorganizowane zostały zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieli szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony.

Cele Tygodnia Uczniowskiej SuperMocy to: lepsze poznanie siebie, uświadomienie uczniom ich mocnych stron, zaprezentowanie uczniowskich talentów, budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie własnego pozytywnego wizerunku, integracja zespołu/grupy/klasy.

Uczniowie klasy I b w ramach TUS uczestniczyli w następujących działaniach:

1. Skrzydła mocy – każdy uczeń zaprojektował swoje piórko i wszystkie piórka zostały umieszczone na klasowych skrzydłach.

2. Drzewo mocy – każdy uczeń zaprojektował żaróweczkę symbolizującą moc, która ozdobiła klasowe drzewo.

3. Supermocni – uczniowie wykonali rekwizyty nawiązujące do superbohaterów.

4. Fotobudka – uczniowie wspólnie ozdobili fotobudkę i mieli okazję zrobienia sobie zdjęć indywidualnych i koleżeńskich.

Podczas kreatywnych zabaw i gier uczniowie dowiedzieli się, co jest ich mocną stroną, jakie mają cechy charakteru, jakie mają umiejętności, co lubią robić, co przychodzi im z łatwością, co sprawia im radość i daje satysfakcję. Dzięki zabawom, ujawniły się nowe talenty, skrywane przez uczniów.

Regulamin Gminnego Konkursu Literacko-Plastycznego na opowiadanie lub ilustrację na temat: „Opowiedz mi swoją ulubioną przygodę bohatera z lektury szkolnej”.

Z okazji obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z naszej gminy do wzięcia udziału w konkursie literackim i plastycznym. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6-15 lat zamieszkałych na terenie Gminy Radwanice.
I. USTALENIA WSTĘPNE
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach.
2. Celem konkursu jest popularyzacja lektur szkolnych wśród dzieci i młodzieży naszej gminy oraz rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej uczniów.
3. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody – niespodzianki oraz wyróżnienia.
4. Kategorie konkursu:
-klasy 1-3,
– klasy 4-8
5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku szkolnym.
II. ZASADY KONKURSU
1. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie od 20.10.2020r. do 20.11.2020 roku.
2. Do konkursu przyjmowane są prace:
a) Praca literacka
– opowiadanie o jednej z przygód ulubionego bohatera lektury szkolnej
– pisana prozą,
– praca musi mieć określoną formę, tj. wydruk o wymiarach do 4 stron A4 w dwóch egzemplarzach lub formę elektroniczna przesłana na adres mailowy szkoły: zsp_radwanice@tlen.pl (New Roman lub Ariel 14. Odstępy między wierszami – standardowe (1), program Word).
-dotąd niepublikowana i nienagradzana w żadnym innym konkursie
b) Praca plastyczna:
-technika pracy dowolna płaska (bez użycia sypkich materiałów),
– format pracy minimum A4.
5. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę: plastyczną lub literacką.
6. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.
III. DOSTARCZANIE PRAC.
1. Prace należy dostarczać osobiście do biblioteki szkolnej lub sekretariatu szkoły (ZSP w Radwanicach, ulica Tenisowa 1); prace literackie mogą być dostarczone w formie elektronicznej na w/w adres mailowy.
3. Do prac proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na
wykorzystanie i publikację pracy przez Bibliotekę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach na oficjalnej stronie internetowej szkoły i profilu FB.
IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY.
1. Prace oceniane są przez członków jury powołanych przez Dyrektora ZSP w Radwanicach.
2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, estetyka pracy, poziom literacki pracy (zgodność z tematem, oryginalność ujęcia tematu, walory językowe), samodzielność i oryginalność.
3. Proces oceniania prac jest tajny.
4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada 2020 roku.
W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i
nazwisko) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.
V. NAGRODY
1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac w każdej kategorii. Przewidziane są również wyróżnienia dla uczestników konkursu.
2. Wręczenie nagród przewidziane jest w dniu Święta Szkoły 07 X 2020 roku.
VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

Organizatorzy:
Nauczyciele-bibliotekarze ZSP w Radwanicach
Renata Bogusz-Fedro
Renata Kałużka

PRZEDSZKOLAKI W ODBLASKACH!

Miesiąc wrzesień w przedszkolu to zapoznanie dzieci z panią, z nowym środowiskiem zarówno w budynku – w sali, w stołówce, na korytarzu, w szatni jak i w ogrodzie przedszkolnym i w pobliżu przedszkola. Ten rok w czasie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem to sprawdzian dla nauczycieli i przedszkolaków z cierpliwego oczekiwania na swoją kolej na wyznaczonym miejscu na placu zabaw, a dla rodziców – wyczekiwania na wejście dziecka do przedszkola. Zachowanie procedur bezpieczeństwa jest więc dla wszystkich tak samo ważne.

Te pierwsze kroki, które stawiają maluchy są jeszcze niepewne i niekiedy trudne dla nich. To wychowawca jest pierwszym, który prowadzi przez te ścieżki. W każdej grupie przedszkolnej zapoznają się one z prawidłowym zachowaniem na jezdni, na placu zabaw i oczywiście w sali. Uświadamianie na temat znaczenia poprawy widoczności na drodze powinniśmy zacząć właśnie od najmłodszych uczestników ruchu drogowego.   W naszym przedszkolu dzieci obowiązkowo ubierają kamizelki odblaskowe na spacer i na wycieczki wyjeżdżając poza Radwanice.

 Grupa „Rybki” dzięki pani Iwonie poznała zasady ruchu drogowego wychodząc na skrzyżowanie i idąc równiutko przy boku przyjaciela Dinusia z pomocą wiersza:

 „Zwracaj uwagę na znaki drogowe.
I noś zawsze naklejki i kamizelki odblaskowe.
Naucz się zasad ruchu drogowego
I pilnuj bezpieczeństwa swojego.
Chodź zawsze po chodniku lub poboczem drogi,
a nie zaznasz żadnej trwogi.
Przechodząc przez pasy spoglądaj uważnie.
Patrz w prawo i w lewo, bo to bardzo ważne.”

 

Zachęcamy Was Drodzy Rodzice do zakupywania odblaskowych rzeczy – kamizelek, breloczków, plecaków, bluzek, opasek, kurtek itp., abyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie na drodze.

 

WSTECZ