Uwaga!

Trwają zapisy do Publicznego Przedszkola w Radwanicach. Zachęcamy rodziców do zapisu dzieci.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do przedszkola określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.13.2020 Wójta Gminy Radwanice z dnia 26 lutego 2020r.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny 2020/2021 zostaną rozdane dzieciom w przedszkolu przez wychowawcę grupy.

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola, które jeszcze nie uczęszcza do placówki do pobrania TUTAJ (poz. 2 i 3) lub w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, ul. Tenisowa 1.

 

1. Zarządzenie Wójta Gminy Radwanice w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Radwanicach

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego – cz.I

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego – cz.II

NIEZWYKŁA KARTKA Z KALENDARZA NIESIE UŚMIECHY BABCI I DZIADKA

Każdy z nas lubi dzień swoich urodzin. Dzieci mają Dzień Dziecka, a babcie i dziadkowie obchodzą taki dzień, który jest szczególnym darem podziękowania 21 stycznia dla każdej babci, a 22 stycznia dla dziadka za bezwarunkową miłość, cierpliwość, dobroć, lekcje życia. Tradycją radwanickich przedszkolaków jest świętowanie tych dni w swoich grupach. Wiersze pełne humoru, piosenki śpiewane w rodzinnej atmosferze
wielopokoleniowej, wywołały uśmiechy babć i dziadków, a nawet łzy wzruszenia. Wnuczęta pokazały w ten sposób, jak bardzo kochają babcie i dziadków. Bo kim jest babcia? Kim jest dziadek? To karta zapisanej historii rodziny, doświadczeń i mądrości.
24 stycznia 2020 r. grupy: „Skrzaty” i „Gwiazdeczki” powitały starsze pokolenie w aurze bożonarodzeniowej przedstawiając Jasełka przygotowane przez Magdalenę Remiszewską i Agnieszkę Gąsiorowską. Babcie i dziadkowie z powagą i refleksją słuchali kolęd i wierszy o
małym Jezusku, Maryi i Józefie, trzech królach, aniołkach, pasterzach i zwierzątkach, którzy zjednali ich serca.
29 stycznia 2020 r. dzieci z grupy 6 latków „Słoneczek” zaprosiły swoje babcie i dziadków na teatrzyk „Czerwony Kapturek” przygotowany przez Iwonę Derkacz. Prosta nauka z baśni o słuchaniu przestróg przekonywała przedszkolaków do niezawierania znajomości z obcymi. Piosenki „Nie Mruczek”, piosenki „Gajowego”, „Ptaka”, „Wilka” wywoływały uśmiech na twarzach dziadków i babć, a spektakl zaskoczenie o tak wspaniałej grze aktorskiej. Piękna sceneria lasu, oprawa muzyczna odgłosów zwierząt, przyrody wprowadziła w odpowiedni klimat. Były też wierszyki z życzeniami i piosenki dla dziadków. Same słowa potwierdziły, że „Babci i dziadka przyznać to trzeba każdemu dziecku w życiu potrzeba”. 30 stycznia o miłości do babci i dziadka śpiewały i recytowały „Motylki”, której wychowawcą jest Paweł Żyta. Piosenki „Kiedy babcia była mała”, „O dziadku” zachęcały do wspomnień o ich dzieciństwie.
Dzień Babci i Dziadka w grupie „Żabki” przygotowany przez Natalię Horoszczak – Bethke odbył się 31 stycznia 2020 r. Przedszkolaki z entuzjazmem powitały seniorów. Zaśpiewały, zatańczyły i wyrecytowały wiersze. Po widowisku wspólnie z dziadkami usiadły do herbatki. Był to dzień pełen emocji i wrażeń zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
04 lutego 2020 r. w auli szkoły odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, podczas której dzieci 2,5 i 3 – letnie z grupy „Pszczółki” zaprezentowały ukochanym babciom i dziadkom program artystyczny. Występ rozpoczął się od powitania gości piosenką „Wszyscy
są, witam was”, następnie dzieci zaśpiewały piosenkę „Babcia i Dziadek”. Kolejnym elementem występu była recytacja wiersza dla babci wraz z odśpiewaniem piosenki „Babciu, droga Babciu” i recytacja wiersza dla dziadka wraz z piosenką „Najdroższy Dziadku”. Po tym wszystkim dzieci zatańczyły taniec w parach do piosenki „Misie dwa” i odśpiewały wspólnie „Sto lat”. Po części artystycznej odbyło się wręczenie własnoręcznie wykonanych przez dzieci upominków w postaci złotej rybki – amuletu na szczęście. Na sam koniec dzieci zaprosiły dziadków na słodki poczęstunek.
5 lutego witały swoim ukłonem i piosenkami babcie i dziadków „Jeżyki” z panią Małgorzatą Majewską. Swoje podziękowanie dzieci mogły wyrazić poprzez obdarowanie gości prezentami wykonanymi przez siebie. Życzymy Babciom i Dziadkom:

Aby babcia i dziadziuś

w zdrowiu długo żyli,
aby uśmiech dla nas mieli
w każdej wolnej chwili.
Pamiętajmy o ich sercu cały rok.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ GALERII! 💐 

 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem naszej szkolnej gazetki w wersji elektronicznej

Tym razem również przygotowaliśmy dla Was sporą dawkę informacji z życia szkoły. Z nami będziecie mogli przeżyć raz jeszcze wycieczkę do teatru,  akademię z okazji Dnia Niepodległości czy andrzejki. Wspólnie będziemy mogli rzucić okiem na męską przyjaźń oraz zastanowić się nad jednym z głównych problemów naszych czasów – marnowaniem żywności. Nie zapomnieliśmy także o akcji ,,Przerwany marsz…”. Tym razem w naszych ,,Pamiętnikach pokoleń|” publikujemy wywiad z p. Lesławem Nesterem, który opowiedział nam o
świątecznym czasie w jednym z najmroczniejszych okresów naszej historii, czyli podczas II wojny światowej.
Życzymy przyjemnej lektury !

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI o tematyce zasad zdrowia i bezpieczeństwa „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Etap szkolny i przedszkolny
Termin składania prac: 16.03.2020 r.
Wychowankowie przedszkola i uczniowie kl. I-III składają prace u wychowawców, a uczniowie kl. IV-VIII – u nauczycieli plastyki.
Koordynatorami są przewodniczący naszych Kół Przyjaciół Dzieci:
– przy Przedszkolu – p. Dorota Głodowicz
– przy kl. I-III SP – p. Beata Orator
– przy kl. IV-VIII SP – p. Edyta Maćkowiak

ETAP REGIONALNY

CEL KONKURSU

Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach konkursów „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zapobiegania chorobom cywilizacyjnym zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń. Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia, kształtuje prawidłowe postawy i zachowania w przestrzeni publicznej. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.
2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : książeczki (maksymalnie 6 -10 ilustracji), ulotki lub plakatu przedstawiającego zdrowy i bezpieczny dzień dziecka w kategoriach:
I kategoria – Żyj zdrowo i bezpiecznie
– zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)
– bezpieczeństwo w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji.
II kategoria – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
– bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)
3. Praca płaska, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage
(kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu).
4. Format prac plastycznych: nie większy niż A2.
5. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 5 osobowych.
6. Każda osoba lub grupa może zgłosić prace w obu kategoriach.
7. Termin składanie i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 20 marca 2020.
8. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane): 1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.
9. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.
11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
12. Prace przechodzą na własność organizatorów.

OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

13. Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3), 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek.
14. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
15. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
16. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl oraz Facebooku TPD Legnica najpóźniej w terminie 26.03.2020 r.
17. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawach (imprezach organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy).
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wystawienia prac zgłoszony na konkurs na licytację (na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl lub specjalnie zorganizowanej aukcji). Środki uzyskane ze sprzedaży zlicytowanych prac przeznaczone będą na cele statutowe Oddziału TPD w Legnicy oraz na nagrody rzeczowe w konkursach i imprezach dla dzieci organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy.
18. Informacja na temat miejsca i terminu podsumowania konkursu zostanie umieszczona po feriach zimowych na stronie TPD Legnica oraz Facebooku TPD Legnica.
19. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w podsumowaniu konkursu zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do Oddziału TPD w Legnicy przy ul. Orła Białego 2 w Legnicy w terminie do
30 kwietnia 2020 r. Po tym terminie nagrody zostaną przeznaczone na inny konkurs.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:
1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83);
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);
3) akceptację treści regulaminu konkursu;
4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

Prace należy składać lub wysyłać na adres :
Biuro Oddziału TPD, Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (76)724-51-09 osoba do kontaktu:
Aneta Gilewicz-Nowak.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

WSTECZ