XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. ,,Moja Ojczyzna”

W dniach 20 i 22 listopada odbył się  w Gaworzycach XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski pt.,,Moja Ojczyzna” pod honorowym patronatem Starosty Polkowickiego. Miło nam zakomunikować, że odnieśliśmy w nim ogromny sukces! W kategorii klas IV-V – pierwsze miejsce zajął Tymoteusz ŻydziakHanna Kałużka została wyróżniona w kategorii klas V-VI. W najstarszej kategorii aż dwie nasze reprezentantki stanęły na podium. Miejsce pierwsze przyznano Zofii Kuroczyckiej, drugie – Marii Zawis. Wszystkim recytatorom i ich opiekunom składamy ogromne gratulacje!

KONKURS „PASTUSIOWA KRAINA”! GŁOSUJMY I WYGRAJMY PLAC ZABAW, MEBLE LUB INNE NAGRODY DLA PRZEDSZKOLA W RADWANICACH!

GŁOSUJMY NA PRACĘ KONKURSOWĄ „PASTUSIOWA KRAINA” PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEGO AKADEMII AQUAFRESH  WYKONANĄ PRZEZ POLĘ Z NASZEGO PRZEDSZKOLA Z GRUPY „SŁONECZKA”!

NAJWIĘKSZA LICZBA GŁOSÓW POZWOLI NAM WYGRAĆ PLAC ZABAW, MEBLE PRZEDSZKOLNE, TABLICĘ MULTIMEDIALNĄ LUB GRY I ZABAWKI!!!

W wyniku konkursu Jury wybrała pracę 6 latki  Poli Trygar z grupy „Słoneczka”, którą umieszczono na stronie internetowej Akademii Aquafresh.

Od 15 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r.:

  1. GŁOSUJEMY na pracę konkursową na stronie internetowej www.akademia-aquafresh.pl .
  2. Potem kliknąć proszę w zakładkę na górze paska KONKURS Pastusiowa Kraina
  3. Kliknąć w podzakładkę konkursu jak wyżej galeria konkursowa

 

 

www.akademia-aquafresh.pl/konkurs-pastusiowa-kraina.html i wpisać w okienku znajdź pracę – Publiczne Przedszkole w Radwanicach, Pastusiowa Kraina albo  bezpośrednio w link na pracy konkursowej  www.akademia-aquafresh.pl/konkurs-pastusiowa-kraina/praca/258.html

 

 

 

Zasady głosowania.

  1. Głosowanie odbywa się na Stronie Internetowej, za pośrednictwem przycisku „Oddaj głos” znajdującego się pod oknem ze zdjęciem Pracy.
  2. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 głos w ciągu 24 godzin (od godziny 0:00 do godziny 23:59). 3. Kryterium ograniczenia do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres i/lub konto e-mail. 4. Do wybranych osób może zostać wysłana prośba o potwierdzenie oddania głosu poprzez aktywację linku przesłanego celem potwierdzenia głosowania na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania.

Głosy niepotwierdzone przez głosujących będą nieważne.

ZAPRASZAMY  DO GŁOSOWANIA!  

LAUREACI PLASTYCZNEGO KONKURSU PRZEDSZKOLNEGO „PLASTUSIOWA KRAINA”

Promocja zdrowia w Publicznym Przedszkolu to działanie systematyczne prowadzone przez nauczycieli w grupach przedszkolnych. Dzieci przejawiają zainteresowanie właściwym odżywianiem, dbaniem o higienę osobistą, aktywność fizyczną podczas zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym. W miesiącu listopadzie 2019 r. w naszym przedszkolu odbył się Przedszkolny Konkurs Plastyczny „Pastusiowa Kraina” w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Zdrowotnego „Akademia Aquafresh”. Laureatami Przedszkolnego Konkursu Plastycznego „Pastusiowa Kraina” zostali:

I miejsce – Pola Trygar, grupa 0 B, Słoneczka

II miejsce – Olivier Mizgalski, grupa Skrzaty

III miejsce – Gabriela Hofmańska, grupa Motylki

Wyróżnienie: – Maja Słowik, grupa 0 B, Słoneczka

– Oliwia Konieczna – grupa 0 B, Słoneczka

– Gabriela Rachwalska – grupa 0 B, Słoneczka

Praca plastyczna Poli Trygar jako najlepsza została zgłoszona na konkurs ogólnopolski. Głosujemy na nią codziennie od 15 listopada do 30 listopada 2019 na plac zabaw, meble przedszkolne itp. na stronie www.akademia – aquafresh.pl

 Zapraszamy do Głosowania, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Dzień Osób Niepełnosprawnych połączony z Dniem Wolontariusza

02 grudnia 2019r w naszej szkole będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych połączony z Dniem Wolontariusza.
W tym roku szczególną uwagę poświęcamy naszej koleżance Weronice Bisikierskiej, uczennicy klasy Ib

Już od 26.11 rozpoczną się zbiórki w budynkach szkół poprzez :
-Sprzedaż ciast podczas przerw w małej i dużej szkole
– Sprzedaż własnoręcznie robionych bałwanków, aniołków i świeczników w małej szkole
oraz
– Sprzedaż serduszek zrobionych przez naszych wolontariuszy podczas dyskoteki Andrzejkowej w najbliższy czwartek w budynku dużej szkoły.
Dochód w całości będzie przeznaczony na rehabilitację uczennicy.

Serdecznie zapraszamy również na uroczysty apel, który odbędzie się 02.12.2019r. o godzinie 10: 20 na Sali gimnastycznej.

Warsztaty „Dla Weroniki”

22 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach akcji „Razem dla Weroniki” . Uczestniczyli w nich wolontariusze ze SKW kl. IV-VI. Zajęcia prowadziły panie: Aneta Steciąg, Izabela Jokiel, Beata Orator i Anna Rachwalska. Uczestnikom pomagała w pracy p. Agnieszka Kulig. Materiały na zajęcia zostały zapewnione przez Oddział Gminny TPD w Radwanicach oraz panie: Anetę Steciąg i Annę Rachwalską. Oddział Gminny TPD w Radwanicach zadbał również o słodki poczęstunek dla uczestników spotkania.

Podczas warsztatów dzieci wykonały bałwanki ze skarpetek, świeczniki ze słoików, aniołki oraz własnoręcznie namalowały motywy na tekstylnych torbach. Wszystkie przedmioty zostaną wystawione na szkolnym kiermaszu, który odbędzie się w dniach 26-28.11 w „małej szkole”. Pozyskane środki zostaną przekazane na leczenie 7-letniej Weroniki – uczennicy klasy I.

Serdecznie dziękujemy p. Annie Rachwalskiej za prowadzenie warsztatów i p. Agnieszce Kulig za wspieranie dzieci podczas pracy.

        

 

XXIX REGIONALNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ I STROIK BOŻONARODZENIOWY

Termin składania prac w ZSP – 04 grudnia 2019 r.

Przedszkole (5 i 6-latki) – prace przyjmują wychowawcy

Kl. I-III – prace przyjmują wychowawcy

Kl. IV-VIII – prace przyjmują nauczyciele plastyki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Podsumowanie konkursu odbędzie się 16 grudnia 2019 o godz. 14:00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul. Jordana 17 w Legnicy.

Więcej informacji można uzyskać pod tel. 76 724-51-09 lub mailowo: tpd.legnica@wp.pl.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat oraz dla grup (np. świetlica, koło, Warsztaty Terapii Zajęciowej, grupy dzieci, przedszkola). Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież z całego Dolnego Śląska. Technika wykonania i materiał prac jest dowolny.

Wielkość prac: do 50 cm podstawy.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI WIELKIMI LITERAMI:

imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.

Prace plastyczne w etapie szkolnym będą oceniane w 5 kategoriach: dzieci/uczniowie

1) 5-latki

2) 6-latki

3) kl. I

4) kl. II

5) kl. III

6) kl. IV-V

7) kl. VI-VIII

Dla każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Prace plastyczne w etapie regionalnym będą oceniane w 5 kategoriach: dzieci/uczniowie

1) przedszkoli

2) edukacji wczesnoszkolnej, klas 1-3 (~7-9 lat)

3) szkół podstawowych, klas 4-6 (~10-12 lat)

4) szkół podstawowych, klas 7-8 (~13-15 lat)

5) szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek (powyżej 15 lat).

Dla każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w transporcie.

Wystawa pokonkursowa nagrodzonych i wyróżnionych prac będzie eksponowana w witrynach Muzeum Miedzi w Legnicy do 02.02.2020.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:

1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83);

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);

3) akceptację treści regulaminu konkursu;

4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inną sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną wyłącznie do działań statutowych).

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

Finał konkursu wojewódzkiego „PORTRET NASZEGO PAPIEŻA JANA PAWŁA II”

Nasze uczennice zostały laureatkami konkursu wojewódzkiego „Portret naszego Papieża Jana Pawła II” skierowanego do uczniów szkól podstawowych. Temat dla uczniów kl. I-III brzmiał „Ilustracja papieskiej pielgrzymki, a dla uczniów kl. IV-VIII – „Mapa wybranej papieskiej pielgrzymki”.

W kategorii klas I-III wyróżnienie zdobyła Aurelia Rachwalska, a w kategorii kl. IV-VIII II miejsce zajęła Laura Tarkowska

15 listopada w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala Podsumowująca, na którą nasze laureatki wybrały się wraz z paniami: Martą Tarkowską i Anną Rachwalską.

Na Gali gościli:

Rafał Olejarz, zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD

Lucyna Kurowska-Trudzik, Dyrektor DBP we Wrocławiu

Małgorzata Calińska-Mayer – Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Tytus Czartoryski – Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji UMWD

Laureatów, gości oraz uczestników powitała Magdalena Pilińska, wicedyrektor DBP we Wrocławiu, która poprowadziła uroczystość.

Laura otrzymała nagrody z rąk p. Rafała Olejarza- z-cy Dyrektora Departamentu Spraw

Społecznych UMWD oraz p. Lucyny Kurowska-Trudzik – dyrektor DBP we Wrocławiu.

Aurelii wyróżnienie wręczyli p. Lucyna Kurowska-Trudzik- dyrektor DBP we Wrocławiu

i Tytus Czartoryski- Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji UMWD.

Jesteśmy z Was dumni!!!

XIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „Moja Ojczyzna”

20 listopada laureaci szkolnych eliminacji uczestniczyli w XIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Moja Ojczyzna” pod Honorowym Patronatem Starosty Polkowickiego. Organizatorem konkursu był Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach.

Naszą szkołę reprezentowali:

– w kategorii kl. I-II: Aleksandra Maćkowiak i Bartosz Pulkowski,

– w kategorii kl. III – IV: Przemysław Romanowicz i Tymoteusz Żydziak.

Nasi recytatorzy zaprezentowali się doskonale, o czym świadczą wyniki:

I miejsce – Tymoteusz Żydziak

Wyróżnienia – Aleksandra Maćkowiak, Bartosz Pulkowski.

Gratulujemy i jesteśmy z Was dumni!!!

WSTECZ