AKCJA ŚWIĄTECZNA „PODARUJ SERCE W PIERNICZKOWYM CIASTECZKU” W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W RADWANICACH

W dniach 20-22 grudnia 2021 r. w godzinach 13.00 – 16.00 w  przedszkolu Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” działające przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym prowadzi akcję świąteczną „Podaruj serce w pierniczkowym ciasteczku”. Prosimy o wsparcieakcji – zakup pierniczków, z której dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na rzecz działalności stowarzyszenia – zorganizowanie Warsztatów dla dzieci i rodziców oraz na organizację konkursów, wycieczek. Ideą organizacji jest bowiem wspieranie realizacji zadań przedszkola, szkoły i integracja w środowisku lokalnym. 🙂

ZAPRASZAMY SERDECZNIE RODZICÓW, BABCIE, DZIADKÓW I NAUCZYCIELI! 🙂

Z poważaniem

członkowie Stowarzyszenia „Bliżej Siebie”

Oczekiwanie na Mikołaja w przedszkolu ma magiczną podwójną moc

6 grudnia to dzień magiczny dla dzieci z całego świata, kiedy odkrywają śnieżnym rankiem pod poduszką, w skarpetce, w bucie lub w worku zależnie od tradycji regionu prezent od Mikołaja przyniesiony w nocy. Wtedy w Publicznym Przedszkolu w Radwanicach, słychać było od rana gwar maluchów wypatrujących niezwykłego gościa z dalekiego kraju z Laponii, na spotkanie z którym przygotowywano się przez kilka dni. Budynek przedszkola rozświetliły kolorowe lampki ufundowane przez Radę Rodziców ZSP. Grupy przedszkolne: „Kreciki”, „Smerfiki”, „Rybki”, „Żabki”, „Gumisie”, „Jeżyki”, „Pszczółki” udekorowały z wychowawcami choinki w salach, przygotowały ozdoby na oknach w zimowej i świątecznej aurze”, a hol ozdobiła piękna, dostojna choinka pachnąca z lasu z cekinowymi bombkami, bałwankami, mikołajami i aniołkami, podarowana również przez Radę Rodziców. Grupa „Gumisie” już 3 grudnia wystąpiła dla wszystkich dzieci w przedstawieniu „Mikołajkowa podróż” przygotowanym przez panią Basię .

Najmłodsze przedszkolaki były tak przejęte z okazji wizyty dziadka w czerwonym płaszczu z siwą brodą, że kiedy wszedł do sal umilkły. Usłyszały głos Mikołaja: „Ho, ho, ho” i zapytanie: Czy były grzeczne? A podczas śpiewania piosenki „Święty Mikołaju” uroniła się łezka w oku niejednemu maluchowi na słowa- „Dobrze marzenia wasze znam …Wiem, że czekacie cały rok, więc wydłużałem krok”.

Tegoroczne spotkanie z Mikołajem to była podwójna radość zorganizowana z inicjatywy Rady Rodziców oraz Urzędu Gminy we współpracy z GOK-iem i GOPS-em, bo każdy przedszkolak został obdarowany dwukrotnie paczkami od tajemniczego staruszka. Dziadzio z wielkim workiem po przywitaniu z milusińskimi w dobie pandemii ukazał, że pamięta o wszystkich dzieciach, dotrze wszędzie na czas i nie zawiedzie mimo śnieżnej podróży. Były wspólne zabawy taneczne, każda grupa zaprezentowała piosenkę świąteczną lub wierszyk. Oczywiście chwila magiczna upamiętniona została na zdjęciu.

Z nadzieją i utęsknieniem czekamy za rok na wizytę św. Mikołaja oraz Kiermasz Mikołajkowy, który otworzy czas bożonarodzeniowy.

Przedszkolaki sadziły buki :)

W listopadowe, szare popołudnie dzieci w ogrodzie Publicznego Przedszkola w Radwanicach z grupy „Żabki”, „Jeżyki” i „Gumisie” sadziły buki. Akcja sadzenia drzewek związana była z obchodami 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Buki z tej właśnie okazji podarowane zostały przez Urząd Gminy w Radwanicach. A dlaczego buki? Nawiązują bowiem do symboli Gminy Radwanice, które można znaleźć w herbie oraz gminnej fladze. Dzieci z zaangażowaniem zajęły się drzewkami. Teraz maluchy i starszaki podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym będą zaglądały do sadzonek i obserwowały ich wzrost w kolejnych porach roku.

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZDROWO I BEZPIECZNIE NA ROWERZE W GMINIE RADWANICE”

Zdrowie i bezpieczeństwo to nieodłączne elementy naszego życia. Jedną z aktywności rozwijającej postawę prozdrowotną jak i podnoszącą świadomość na temat bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym jest jazda na rowerze. W tym celu w maju/czerwcu odbył się Gminny Konkurs Plastyczny „Zdrowo i bezpiecznie na rowerze w Gminie Radwanice” dla uczniów klas I – III oraz dzieci w wieku 3 – 6 lat z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach oraz Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Buczynie, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” oraz Publiczne Przedszkole w Radwanicach. Cieszymy się, że dzieci ukazują tak pięknie Gminę Radwanice z siodełka roweru w różnych technikach plastycznych i aspekcie bezpieczeństwa. Dziękujemy rodzicom za zwracanie uwagi na korzyści dla zdrowia i środowiska płynące z wyboru roweru jako środka transportu oraz rozbudzanie zainteresowania środowiskiem lokalnym wśród swoich pociech.

Laureatami konkursu zostali:

I. Przedszkole

W kategorii 3 latków:

I miejsce – Marcel Bielawski, grupa „Smerfiki”

I miejsce – Zuzanna Adamczyk, grupa „Rybki”

II miejsce – Gabriela Remiszewska, grupa „Smerfiki”

III miejsce – Hanna Wołoszyn, grupa „Rybki”

Wyróżnienie – Szymon Andrzejewski, grupa „Smerfiki”

Wyróżnienie – Natalia Danowska, grupa „Smerfiki”

Wyróżnienie – Mieszko Kazimierski, grupa „Rybki”

Wyróżnienie – Tomasz Żydziak, grupa „Rybki”

Wyróżnienie – Maria Sikora, grupa „Rybki”

W kategorii 4 latków:

I miejsce – Jan Żyta, grupa „Pszczółki”

II miejsce – Aleks Olewnik, grupa „Rybki”

III miejsce – Hanna Hać, grupa „Rybki”

Wyróżnienie – Daniel Dyka, grupa „Pszczółki”

Wyróżnienie – Lena Sobera, grupa „Rybki”

Wyróżnienie – Jagna Zawada, grupa „Rybki”

W kategorii 5 latków:

I miejsce – Gaja Steciąg, grupa „Sówki”

II miejsce – Jagoda Żyta, grupa „Jeżyki”

III miejsce – Dobrochna Kazimierska, grupa „Jeżyki”

III miejsce – Adam Zakrzewski, grupa „Sówki”

Wyróżnienie – Nikodem Ostrowski, grupa „Sówki”

W kategorii 6 latków:

I miejsce – Zuzanna Koropczak, grupa „Sówki”

II miejsce – Nina Olewnik, grupa „Sówki”

III miejsce – Larek Oskar, grupa „Sówki”

Wyróżnienie – Gabriela Hofmańska, grupa „Sówki”

Wyróżnienie – Julia Błaszak, grupa „Sówki”

Wyróżnienie – Milan Filiczkowski, grupa „Sówki”

Wyróżnienie – Hanna Bendyk, grupa „Sówki”

II. Klasy I – III

W kategorii klas I:

I miejsce – Kacper Ciosek, klasa I a

I miejsce – Pola Trygar, klasa I b

II miejsce – Zuzanna Żyta, klasa I a

II miejsce – Oliwia Konieczna, klasa I b

III miejsce – Gabriela Rachwalska, klasa I

III miejsce – Hanna Banaszak, klasa I b

Wyróżnienie – Martyna Anczykowska, klasa I a

Wyróżnienie – Filip Wiśniewski, klasa I b

Wyróżnienie – Alicja Chylarecka, klasa I a

W kategorii klas II – III:

I miejsce- Bartosz Turkiewicz, klasa II a

II miejsce – Dawid Cymbalak, klasa II a

III miejsce – Patrycja Hać, klasa II a

Wyróżnienie – Maja Chodorowska, klasa II a

Wyróżnienie – Jakub Andrzejewski, klasa II b

Wyróżnienie – Kryspin Błaszak, klasa III a

Uczestnicy konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” i Urząd Gminy w Radwanicach. Dziękujemy serdecznie panu Wójtowi Pawłowi Piwko za wsparcie finansowe konkursu.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów

Nagrody i dyplomy do odbioru w Publicznym Przedszkolu w Radwanicach od 21 czerwca do 25 czerwca 2021 r. Dzieci, które nie zajęły miejsc w danej kategorii otrzymują również dyplomy i nagrody pocieszenia.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZDROWO I BEZPIECZNIE NA ROWERZE W GMINIE RADWANICE” DLA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT ORAZ UCZNIÓW KLAS I – III

ORGANIZATORZY:

  • Publiczne Przedszkole w Radwanicach
  • Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” działające przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach

CEL KONKURSU:

– rozwijanie postawy prozdrowotnej

– wzbudzanie w dzieciach zainteresowanie środowiskiem lokalnym

– podniesienie świadomości na temat bezpiecznego poruszania się na rowerze w

ruchu drogowym

– rozumienie korzyści dla zdrowia i środowiska płynących z wyboru roweru jako środka transportu

– promocja gminy Radwanice

UCZESTNICY:

Konkurs ma formę otwartą i przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat z Publicznego Przedszkola w Radwanicach oraz z Przedszkola w Szkole Podstawowej w Buczynie w czterech kategoriach wiekowych:

– 3-latki

– 4-latki

– 5-latki

– 6-latki

oraz dla uczniów klas I – III z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach oraz ze Szkoły Podstawowej w Buczynie w trzech kategoriach:

klas I

– klas II

– Klas III.

WARUNKI UCZESTNICWA:

1. W konkursie udział mogą brać prace plastyczne o wielkości formatu A3.

2. Technika wykonania prac dowolna.

3. Tematyka prac plastycznych dotyczy zobrazowania hasła konkursu „Zdrowo i bezpiecznie na rowerze w gminie Radwanice” z elementami prezentującymi gminę Radwanice (np.: zabytki, herb, ścieżki rowerowe itp.)

4. Praca musi być wykonana samodzielnie.

5. Każda praca powinna być opatrzona na tylnej stronie następującą metryczką: Imię i nazwisko autora, nazwa szkoły/przedszkola, wiek autora, grupa przedszkolna/klasa), imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego.

6. Prace muszą być wykonane jednoosobowo.

7. Wszystkie dostarczone na konkurs prace przechodzą na własność organizatora.

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw na wykorzystanie pracy przez organizatora konkursu, eksponowanie na wystawie i publikowanie jej w Internecie.

9. Rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełnia i podpisuje oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku własnego oraz dziecka – uczestnika konkursu plastycznego oraz na wykorzystanie złożonej pracy w celach przeprowadzenia i promocji konkursu, ogłoszenia wyników konkursu i zdjęcia pracy na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach oraz Urzędu Gminy w Radwanicach. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

10. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych powinna być dostarczona osobno. (nie może być doklejona do rysunku, ponieważ musi pozostać u organizatora).

TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZANIA PRAC:

1. do 4 czerwca 2021 r.

2. Miejsce dostarczania prac: Publiczne Przedszkole w Radwanicach do p. Iwony Derkacz oraz Szkoła Podstawowa w Radwanicach do p. Doroty Kalety – Tymowicz. Prace można również wysłać pocztą na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny

ul. Tenisowa 1

59-160 Radwanice

OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

Oceny zgłoszonych prac i rozstrzygnięcie konkursu dokona 3 osobowa komisja powołana przez Organizatorów.

NAGRODY:

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dla wszystkich uczestników dyplomy pamiątkowe i nagrody pocieszenia za udział w konkursie.

Dzień flagi

POLKO, POLAKU – 2 MAJA WYWIEŚ FLAGĘ  😊     

Od 2004 roku 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To Święto Narodowe jest umacniane poprzez wywieszanie flagi biało – czerwonej, noszenie kokardy narodowej, organizację akcji oraz marszów patriotycznych.

W przedszkolu w Radwanicach wszystkie grupy z nauczycielami obchodziły to ważne święto 30 kwietnia 2021 r. przed weekendem majowym. Przedszkolaki przygotowały kotyliony, flagi, mapy przypominające o naszym umiłowanym kraju. Od rana śpiewały hymn, nagrywały piosenki dla rodziców. Już od najmłodszych lat uczymy dzieci pamięci o symbolach narodowych, krzewiąc wśród nich postawy patriotyczne.  Nawet 3 – latki już wiedzą, że hymn “Mazurek Dąbrowskiego”, flaga biało – czerwona i godło w postaci Orła białego na czerwonym tle to nasze polskie, rodzime znaki, “noszone” w serduszku na zawsze.

Przez kilka dni wychowawcy z grupą “Smerfiki”, “Rybki”, “Żabki” odpowiadając na apel pracowników odwiedzili Urząd Gminy Radwanice, aby otrzymać flagi. Maluchom mogły umilić jeszcze czas prezenty – piłeczki dmuchane oraz bierki. Dzieci radosne, z powiewającymi barwami patriotycznymi w ręku, zadowolone z wycieczki wróciły do przedszkola.  Dziękujemy panu wójtowi Pawłowi Piwko oraz pani Martynie Szylko za niespodzianki. Pamiątkowe zdjęcie grup przed budynkiem urzędu to przypomnienie o Dniu Flagi. A Wiersz Czesława Janczarskiego “Barwy ojczyste” niech będzie dla rodziców i dzieci krótką lekcją patriotyzmu. 

Powiewa flaga,

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

Biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość,

Biel – serce czyste.

Piękne są nasze

barwy ojczyste.

Zimowy wypad w miasto Radwanice:)

Grupa „Żabki” odkąd uczęszcza do przedszkola w Radwanicach bardzo chętnie spaceruje po naszej miejscowości. Dzieciaczki poznają okolice przedszkola, dotleniają się, trenują umiejętność chodzenia w parze.

Dnia 11.02 ponownie wybraliśmy się na spacer znaną nam trasą w okolice Urzędu Gminy Radwanice. A tam czekała na nas niespodzianka
Obdarowani zostaliśmy kolorowymi balonikami z logo Gminy Radwanice, oraz fantastycznymi uśmiechami osób pracujących w urzędzie. Żabki za prezenty podziękowały i obiecały nadal spacerować i poznawać okolice Radwanic. 😀

Zapisy do Przedszkola Publicznego w Radwanicach

Uwaga!

Trwają zapisy do Publicznego Przedszkola w Radwanicach. Zachęcamy rodziców do zapisu dzieci. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do przedszkola określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 4 lutego 2021 r. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny 2021/2022 zostaną rozdane dzieciom w przedszkolu przez wychowawcę grupy.
Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola, które jeszcze nie uczęszcza do placówki do pobrania w zakładce http://www.zsp.radwanice.pl/?page_id=7156 lub w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, ul. Tenisowa 1.

WSTECZ