XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
„PŁYNĄĆ POD PRĄD” – ZAPROSZENIE

Drodzy Państwo,

w imieniu Szkoły Podstawowej nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny oraz Klubu Herbertowskich Szkół uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji na temat XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”. Konkurs jest organizowany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na zasadach nieodpłatnych. Adresowany jest do uczniów, którzy ukończyli 13 lat. Finał jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 19 października 2023 roku we Wrocławiu.Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta – dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek. Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem obejmują co roku ważne instytucje państwowe: Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia.Celem konkursu „Płynąć pod prąd” jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.Temat pracy konkursowej jest następujący: Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito napisał o tych, którzy (…) płyną pod prąd (…) ”, że są spadkobiercami (…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…). Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: wiersz i proza. W jednej grupie są oceniane prace uczniów szkół podstawowych, a w drugiej ponadpodstawowych. Jury wyłoni z nadesłanych prac te najlepsze. Przyznawanych jest każdego roku maksymalnie 16 nagród: cztery pierwsze, cztery drugie, cztery trzecie i cztery wyróżnienia. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami z poprzednich edycji. Są one publikowane na stronie konkursowej.Termin zgłoszenia i nadesłania pracy konkursowej mija 15 kwietnia 2023 roku. Zgłoszenie udziału i przesyłanie prac dokonywane jest wyłącznie za pomocą strony konkursowej podanej w stopce poniżej. Na stronie znajduje się regulamin oraz kryteria oceniania prac. Po zarejestrowaniu się uczestnik otrzyma na podany adres poczty elektronicznej instrukcję, jak należy przesłać pracę. Wyniki zostaną opublikowane na stronie konkursowej do 7 maja 2023 roku.W roku szkolnym 2022/2023 Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd” został wstępnie zakwalifikowany do umieszczenia przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie szkoły podstawowej.Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji o konkursie na Państwa tablicach informacyjnych, stronach WWW oraz przekazaniu zaproszenia nauczycielom. Małgorzata Król Przewodnicząca i Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”

WYNIKI PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „SPOTKANIE Z POEZJĄ J. TUWIMA” W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W RADWANICACH

W dniu 6 marca 2023 r. w Publicznym Przedszkolu w Radwanicach odbył się Przedszkolny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją J. Tuwima” w ramach realizacji Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa organizowany przez Publiczne Przedszkole oraz Stowarzyszenie „Bliżej Siebie”. Koordynatorem konkursu była pani Iwona Derkacz, a współorganizatorami: pani Barbara Pracowita i pani Katarzyna Żyta – Szulga. Wydarzenie cieszyło się ogromną popularnością wśród dzieci, bo brało udział  35  uczestników wśród 3-4-5-6 latków. Głównym celem konkursu było zainteresowanie przedszkolaków literatura dziecięcą J. Tuwima, a także prezentacja zdolności artystycznych.  Publiczność przypatrywała się recytacjom bardzo uważnie i z zaciekawieniem nagradzając wszystkich gromkimi brawami. Najczęściej można było usłyszeć wiersze: „Kotek”, „Abecadło”, „Bambo”. „Okulary”. Widownia podziwiała również deklamowanie utworów: „Rzepka”, „Trudny rachunek”, „Zosia – Samosia”, „Idzie Grześ”, „Rycerz Krzykalski”. Dodatkowym atutem były stroje oraz rekwizyty dopasowane do recytowanych wierszy. Komisja Konkursowa w składzie: pani Iwona Derkacz, pani Barbara Pracowita oraz pani Katarzyna Żyta – Szulga oceniła wysoki poziom wszystkich uczestników i wyłoniła laureatów:

W kategorii 3 – latków:
I miejsce – Iga Jędryczka, grupa „Kreciki”
II miejsce – Magdalena Figas, grupa „Kreciki”
III miejsce – Anastazja Kłobus, grupa „Muchomorki”

W kategorii 4 – latków:
I miejsce – Elena Hofmańska, grupa „Misie”
II miejsce – Natalia Danowska, grupa „Misie”
III miejsce – Lilianna Markowska, grupa „Misie”
III miejsce – Leon Widawski, grupa „Smerfiki”
podziękowanie za udział dla Oliwii Rogóż, grupa „Misie”

W kategorii 5 – latków:
I miejsce – Marcel Bielawski, grupa „Smerfiki”
I miejsce – Tomasz Łucki, grupa „Rybki”
I miejsce – Bartosz Samul, grupa „Smerfiki”
II miejsce – Hanna Wołoszyn, grupa „Rybki”
II miejsce – Dobrochna Zawada, grupa „Rybki”
III miejsce – Mieszko Kazimierski, grupa „Rybki”
III miejsce – Natan Zakrzewski, grupa „Rybki”
Wyróżnienie – Zuzanna Adamczyk, grupa „Rybki”; Gabriela Bąk, grupa „Rybki”; Alicja
Kurek, grupa „Smerfiki”, Olivier Matczak, grupa „Smerfiki”, Maria Niedośpiał,
grupa „Rybki”; Łucja Olszewska, grupa „Rybki”; Maria Sikora, grupa „Rybki”,
Fabio Stefanowski, grupa „Żabki”, Tymon Szenderski, grupa „Rybki”; Matylda
Tryler, grupa „Rybki”

W kategorii 6 – latków:
I miejsce – Agata Matczak, grupa „Żabki”
I miejsce – Jagna Zawada, grupa „Gumisie”
II miejsce – Wojciech Listwan, grupa „Gumisie”
II miejsce – Maria Podgórska, grupa „Żabki”
III miejsce – Aleksandra Kulczyk, grupa „Żabki”
III miejsce – Dąbrowska Laura, grupa „Żabki”
III miejsce – Hanna Wilczak, grupa „Gumisie”
Wyróżnienie – Adrianna Markowska, grupa „Gumisie”
Wyróżnienie – Aleksander Kłobus, grupa „Gumisie”
Wyróżnienie – Nikola Szulc, grupa „Gumisie”

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na rozwój promocji czytelnictwa oraz dyplomy i niespodzianki sponsorowane przez Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” działające przy ZSP w Radwanicach.

Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie przedszkolaków na konkurs.
Gratulujemy laureatom dalszych sukcesów i życzymy im rozwijania zainteresowań czytelniczych i recytatorskich. 🙂

Finał akcji „Zbiórka dla Burka i Kocurka”

Tuż przed feriami zakończyliśmy akcję „Zbiórka dla Burka i Kocurka”. Jak zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zebraliśmy bardzo bogaty asortyment darów. Serdecznie dziękujemy przedszkolakom, uczniom i rodzicom za włączenie się do akcji. Ogromne podziękowania kierujemy również do naszych wolontariuszy. Akcję od kilku lat organizują Koła Przyjaciół Dzieci działające w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach oraz Szkolny Klub Wolontariatu. Zebrane dary zostały dostarczone przez panie: Izabelę Jokiel i Cecylię Łakomiec do Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Amicus” oraz do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Publicznym Przedszkolu w Radwanicach

W roku szkolnym 2022/2023 Publiczne Przedszkole w Radwanicach realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z ogromną radością i satysfakcją przyjęliśmy informację, że wniosek na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Priorytet 3) złożony przez nasze przedszkole przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji w kwocie 3 750,00 zł.  Niezmiernie ważne jest to, że jest to pierwsze takie wsparcie dofinansowania na zakup książek do każdej grupy wiekowej. Księgozbiór biblioteki przedszkolnej wzbogacił się o 263 pozycje o wartości 3 000,00 zł. Wśród nich są:  „Wiersze” J. Tuwima, „Wiersze” J. Brzechwy, „Wiersze” M. Konopnickiej”, „Encyklopedie zwierząt”, „Zabawy logopedyczne”, „Encyklopedie roślin”,  książki o przyjaźni, miłości, szacunku, emocjach, „Pierwsze eksperymenty”, „Baśnie” J. Ch. Andersena, książki patriotyczne, prozdrowotne, o ulubionych bohaterach bajek takich jak: Franklin, Samochodzik Franek, Kicia Kocia, Zuzia, Fenek, zagadki, „Legendy o Polsce”, „Polskie rymowanki”, bajki, „Zbiór zabaw ruchowych”. A także książki tematyczne o świętach, porach roku, bezpieczeństwie, rodzinie oraz wiele innych utworów z zakresu literatury dziecięcej.  Dotacja objęła również promocję czytelnictwa na nabycie książek będących nagrodami w konkursach oraz tablicy w kwocie łącznej 750,00 zł.

Założeniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest promowanie literatury wśród dzieci oraz wyposażenie przedszkola w nowości wydawnicze, które rozbudzą zamiłowanie do książki, wprowadzą dzieci w magiczny świat bajek oraz świat wartości. W domu to rodzice, dziadkowie, a w przedszkolu nauczyciele są pierwszymi przewodnikami po kartach książki.  „Nikt się nie rodzi czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować codziennie, czytając dziecku dla przyjemności”.  Codzienne czytanie dziecku jest najskuteczniejszą metodą wychowania człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu.

NPRCZ promuje czytelnictwo poprzez realizację różnych wydarzeń, które będą miały miejsce w przedszkolu, o czym napiszemy wkrótce…

Kolejne działania w ramach projektu „Serdeczna Karteczka”

W bieżącym roku szkolnym klasa 3 b uczestniczy w projekcie „Serdeczna Karteczka”. Projekt polega na wykonywaniu karteczek dla przedstawiciela lub przedstawicieli określonej grupy społecznej czy zawodowej. W styczniu dzieci miały za zadanie wykonać karteczki dla włodarzy miast/wsi lub pracowników administracji publicznej. W ramach tego przedsięwzięcia dzieci poznały historię i dzień dzisiejszy naszej gminy, wykonały foldery i karteczki oraz spotkały się z wójtem gminy Radwanice p. Pawłem Piwko. Podczas spotkania pytały, jak wygląda praca wójta, ale również przedstawiły swoje marzenia, wśród których znalazły się: basen, park linowy, galeria handlowa, schronisko dla zwierząt i wiele innych propozycji. Ciekawe, czy któreś z nich się spełnią?

WSTECZ