Ze względu na liczebność uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach  w dniu 26 czerwca 2020r. rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców odbędzie się w ustalonych godzinach w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne.

 

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

26.06.2020 r.
KLASA BUDYNEK WEJŚCIE NR KLASY Godzina
1 A “mała szkoła” tylne 9 8.30 – 9.55
1 B “mała szkoła” tylne 5 8.00 – 11.50
2 A “mała szkoła” główne 7 8.00 – 9.05
2 B “mała szkoła” tylne 3 8.00 – 9.15
3 A “mała szkoła” główne 2 8.00 – 11.40
3 B “mała szkoła” główne 9 9.00 – 12.10
4 A sala gimnastyczna główne 10 8.00 – 8.55
5 A “duża szkoła” główne stołówka 9.00 – 10.40
5 B “duża szkoła” główne 28 9.00 – 10.40
5 C “duża szkoła” główne 5 12.00 – 13.55
6 A “duża szkoła” tylne od klasy 9 10.00 – 10.40
6 B “duża szkoła” tylne od klasy 7 9.00 – 11.00
7A “duża szkoła” główne 4 9.00 – 9.57
7 B “duża szkoła” tylne od klasy 10 11.00 – 12.25
8 A “duża szkoła” tylne od klasy 10 9.00 – 10.00
8 B “duża szkoła” tylne od klasy 8 9.00 – 10.30

„Kredą po tablicy”

Witamy w kolejnej odsłonie naszej gazetki!
Tym razem będzie ona zupełnie inna. Tak niezwyczajna jak czas, w jakim obecnie przyszło nam żyć. Nie zamieściliśmy w niej wydarzeń z życia szkoły, gdyż w chwili obecnej jej drzwi są dla nas zamknięte. Nie oznacza to jednak, że w ogóle o szkole nie będziemy wspominać. Nie mamy wakacji. Ciężko pracujemy każdego dnia, ale w innej -wirtualnej rzeczywistości. I właśnie o tej ,,innej rzeczywistości”, izolacji, edukacji zdalnej, o smutkach i radościach, czyli o naszym życiu w czasach pandemii, chcielibyśmy Wam opowiedzieć. Nasze dzisiejsze wydanie to zbiór kartek z pamiętników naszego zespołu redakcyjnego. Jesteśmy różni, mamy odmienne zainteresowania, inne cele i doświadczenia, ale obecnie łączy nas jedno- życie nas wszystkich zmieniło się ze względu na pandemię Covid-19.
A jak? O tym będzie można przeczytać w naszym najnowszym wydaniu.
Zapraszamy do lektury!
Pozdrawiam
Magdalena Zawada

Laureaci gminnego konkursu SKO „Moja Karta”

W kategorii klas I – III

I miejsce Lena Widawska

II miejsce Paweł Herman

Bartosz Pulkowski

III miejsce Hanna Bobela

Jakub Kucharski

Wyróżnienie : Julia Leja

Antoni Łuka

Jakub Stadther

Gabriela Szymańska

W kategorii klas IV – VI

I miejsce Krzysztof Szymański

II miejsce Wiktor Bobela

Mateusz Węgrzynek

III miejsce Hanna Kałużka

Wyróżnienie : Adam Leja

Opiekun SKO w ZSP w Radwanicach Anna Jankowska

REGULAMIN ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I INNYCH ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddawania do biblioteki szkolnej.

 2. Regulamin, harmonogram zwrotów i procedury postępowania w razie zniszczenia lub zagubienia podręczników zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Dodatkowo wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.

 3. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.

 4. Zwrot podręczników następuje tylko w pełnych kompletach. Należy usunąć foliowe okładki, usunąć zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.

 5. Zasady zwrotu podręczników i innych zbiorów bibliotecznych

– podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela.

– książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) są odkładane we wskazane przez nauczyciela miejsce.

– w trakcie zwracania podręczników uczeń po kolei pokazuje książki, odczytuje nr inwentarzowy, a wychowawca wraz z nauczycielem bibliotekarzem ocenia ich stan i potwierdza ich zwrot na karcie wypożyczeń.

 1. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto zgodnie z procedurami załączonymi w załączniku.

 2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób). Harmonogram w załączniku.

 3. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce
  i rękawiczkach.

 4. Podręczniki będą przyjmowane w Sali nr 5 i 6 w budynku głównym. Osoby zwracające materiały biblioteczne nie wchodzą do budynku szkoły, powyższe sale mają wejścia zewnętrzne i one będą otwarte.

 5. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą powtórnie dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.
  W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Harmonogram zdawania podręczników w roku szkolnym 2019

Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia

WSTECZ