KONKURSY PATRIOTYCZNE Z NAGRODAMI

W związku z ograniczeniem bezpośrednim działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pragniemy utrzymać kontakt z naszymi podopiecznymi: dziećmi, młodzieżą, młodzieżowymi wolontariuszami – ogłaszając konkurs z nagrodami. Ze względu na miesiąc listopad, kiedy przypada szczególne święto dla Polaków – ich tematyką związana jest z popularyzacją wychowania patriotycznego będącego jednym z celów statutowych TPD.
Konkurs przeznacza się dla 2 grup wiekowych:
– dzieci od 7 lat – 11 lat
– dzieci i młodzież od 12 lat do 18 lat z terenu województwa dolnośląskiego.
Wypełniony logogryf (krzyżówkę) należy przesłać nasz adres e-mail: konkurs.tpdlegnica@gmail.com lub pocztą na adres Dolnośląski Oddział Regionalny TPD z/s w Legnicy , Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica, tel. 76 724 51 09 do dnia 10 listopada 2020 r. podając następujące dane: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, adres, telefon lub adres e-mail.
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy do 10 nagród w każdej grupie wiekowej a listę z nagrodzonymi osobami ogłosimy do 15 listopada.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach!!!

Plan zajęć dla klas 1-8 ZSP Radwanice

Poniżej przedstawiamy obowiązujący plan zajęć dla klas 1-8 ZSP Radwanice.

Plany do otwarcia/pobrania z poniższych linków.

UWAGI!  W przypadku starszych komputerów może się okazać konieczne pobranie dokumentów z załącznika, a później otworzenie ich za pomocą programu np. Acrobat Reader. W innych przypadkach przeglądarki nowsze mają już możliwość otworzenie tych dokumentów bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania.

Plan klas 1-3

Plan klas 4-8

Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

Poniżej w linku zamieszczone są procedury bezpieczeństwa w okresie COVID-19 w ZSP Radwanice. Obejmują one poszczególne punkty:

 • Ogólne zasady organizacji pracy
 • Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych
 • Wybór formy kształcenia
 • Nauczyciele
 • Rodzice
 • Pracownicy szkoły
 • Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły
 • Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego
 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
 • Zasady bezpiecznego przebywania w stołówce szkolnej i spożywania posiłku
 • Kontakt z osobami trzecimi
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
 • Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika
 • Postanowienia końcowe
 • Deklaracja rodziców

COVID 19 Procedury bezpieczeństwa ZSP RADWANICE

Poszukiwacze Szczęścia – Gra terenowa – Zapraszamy do zapisów

Zapraszamy serdecznie wszystkie rodziny z gminy Radwanice.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem poniżej a rodziny zainteresowane udziałem do pobrania linków 2 i 3 w celu  zgłoszenia kandydatury i akceptacji warunków przetwarzania danych

 

1. Regulamin – Poszukiwacze szczęścia

2. Karta zgłoszenia

3. Zgoda na przetwarzanie danych

Dziękuję i pozdrawiam
Marta Tarkowska
WSTECZ