Dowozy uczniów

Informujemy, że od  1 czerwca 2020 r. (poniedziałek)  nastąpiła zmiana w rozkładzie dowozów uczniów ZSP do szkoły na konsultacje z nauczycielami. Nowy rozkład przedstawia się w następujący sposób:

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Od poniedziałku ruszają konsultacje dla uczniów klas IV-VII

Od 1 do 10 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas IV – VII.
Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
Ze względu na wymogi sanitarne i konieczność właściwego zorganizowania zajęć, (4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji, maksymalna liczba uczestników – 14), uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach winni zgłosić chęć udziału w nich wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika na dzień przed dniem konsultacji, do godz. 17:00.
Godziny konsultacji z nauczycielami dla poszczególnych klas oraz wyznaczone sale zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz przekazane przez wychowawców klas.
Uczniowie są zobowiązani stosować się do wyznaczonych przez dyrekcję zaleceń sanitarnych (procedury bezpieczeństwa zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły i udostępnione poprzez e-dziennik
Uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w konsultacjach z danym nauczycielem, zobowiązani są w nich uczestniczyć w ustalonym terminie i wyznaczonej sali.
Jednocześnie przypominamy, że lekcje on-line wciąż są obowiązkowe i odbywają się według dotychczas obowiązującego planu.
W klasach I-III kontynuowane są zajęcia zdalne.

DZIEŃ RODZINY

Każdego roku w Publicznym Przedszkolu w Radwanicach wychowawcy poszczególnych grup razem z dziećmi organizowali uroczystość dla rodziców z okazji Dnia Mamy i Taty by sprawić im przyjemność z okazji ich święta recytacją wierszy, śpiewaniem piosenek oraz upominkami własnoręcznie wykonanymi. W tym roku jak wiadomo nie jest możliwe nasze wspólne spotkanie i celebrowanie święta rodziców w przedszkolnych murach. Grupa „Żabki” przygotowała jednak małą niespodziankę dla rodziców 🙂 Mamy też nadzieję, że sprawi ona przyjemność innym czytelnikom i oglądającym 🙂 Kilka dni temu w ramach tygodnia o łące Pani Natalia poprosiła by dzieci wykonały pracę plastyczną i pokolorowały kwiatka 🙂 Rodzice sfotografowali piękne prace dzieci i tak powstał film z życzeniami dla rodziców- kwiaty dla mamy i taty 🙂
Drodzy Rodzice grupy „Żabki” a także rodzice dzieci z pozostałych grup- życzymy Wam zdrowia, które teraz jest tak bardzo ważne, pociechy z Waszych wspaniałych dzieci, uśmiechów na twarzy, cierpliwości, radości ze wspólnie spędzonego czasu i szybkiego powrotu do normalności 🙂 Zapraszamy do obejrzenia filmiku. W filmiku została wykorzystana piosenka z serwisu YouTybe Zozi „Dziękuję Mamo, dziękuję Tato”.

 

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice,

informuję, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14. 05. 2020 r. od dnia 25 maja mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III.

Jesteśmy przygotowani do uruchomienia takich zajęć w szkole. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby do wychowawcy klasy.

Jednocześnie informuję, że okresowo zostały uruchomione kursy autobusu szkolnego dla uczniów klas VIII. Uczniowie klas I-III mogą korzystać z dowozów po uprzednim zgłoszeniu do sekretariatu szkoły z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice,

informuję, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14. 05. 2020 r. od dnia 25 maja w szkole odbywać się będą konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas ósmych. Dodatkowo dla ósmoklasistów planowane są spotkania z wychowawcami klas, szkolnym psychologiem oraz nauczycielem doradztwa zawodowego.

Bardzo zależy nam, żeby z oferty skorzystali wszyscy ósmoklasiści, dlatego dla uczniów dojeżdżających zostaną zorganizowane dowozy do szkoły.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą z zachowaniem wytycznych GIS.

Konsultacje odbywać się będą w godzinach od 7:45 do 12:15, według ustalonego harmonogramu.

Szczegóły organizacji konsultacji zostaną umieszczone w e-dzienniku.

Godziny kursów autobusu szkolnego:

miejscowość

godzina

Łagoszów W. I 7.20
Łagoszów W. II 7.22
Łagoszów W. III 7.24
Dobromil 7.26
Borów 7.30
Jakubów 7.33
Drożyna 7.38
Przesieczna 7.41
Radwanice

7.45

Gminny Konkurs SKO „Moja Karta”

Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach im. Mariana Falskiego

Warunki uczestnictwa:
Format i technika wykonania prac – dowolna, przesłanie pracy w formie internetowej.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas 1 – 6.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach klasy 1-3 oraz 4-6.
Prace należy wysłać do opiekuna SKO, pani Anny Jankowskiej, na adres ajankowskazsp@gmail.com
Termin dostarczania prac konkursowych upływa 31 maja 2020r.
Każda praca konkursowa powinna zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko ucznia,
– klasę do której uczęszcza uczeń
– wypełnioną i zeskanowaną Kartę Zgłoszeniową
Prace dostarczone na konkurs muszą spełniać wszystkie kryteria praw autorskich.
Prace dostarczone na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji.
Nagrody zostaną wręczone w czerwcu 2020r. O sposobie wręczania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni co najmniej tydzień wcześniej. Sposób wręczania jest uzależniony od sytuacji epidemiologicznej i związanych z tym zaleceń rządowych.

Organizator
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach
Odpowiedzialny
Anna Jankowska
Patronat
PKO BP o/Polkowice

konkurs_SKO 2020_karta_zgloszeniowa

VIII Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Obcojęzycznej

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy Obcojęzycznej. Tym razem jednak zdalnie. Czy można recytować wiersze „zdalnie”? Można! I niektórym to naprawdę świetnie wychodzi!
I tak oto Zofia i Michał Brysiowie, uczniowie klasy IIIa, zajęli ex aequo III miejsce w kategorii klas I-III.
W kategorii klas IV-VI II miejsce zajęła Hanna Kałużka z klasy 6a.
Zadaniem uczniów było nauczyć się wiersza i fragmentu prozy w języku obcym (nasi zwycięzcy wybrali angielski) i nagrać film, w którym musieli wykazać się niezwykłymi umiejętnościami recytatorskimi i aktorskimi.
Gratulujemy!

 

 

WSTECZ