KONKURSY PATRIOTYCZNE Z NAGRODAMI

W związku z ograniczeniem bezpośrednim działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pragniemy utrzymać kontakt z naszymi podopiecznymi: dziećmi, młodzieżą, młodzieżowymi wolontariuszami – ogłaszając konkurs z nagrodami. Ze względu na miesiąc listopad, kiedy przypada szczególne święto dla Polaków – ich tematyką związana jest z popularyzacją wychowania patriotycznego będącego jednym z celów statutowych TPD.
Konkurs przeznacza się dla 2 grup wiekowych:
– dzieci od 7 lat – 11 lat
– dzieci i młodzież od 12 lat do 18 lat z terenu województwa dolnośląskiego.
Wypełniony logogryf (krzyżówkę) należy przesłać nasz adres e-mail: konkurs.tpdlegnica@gmail.com lub pocztą na adres Dolnośląski Oddział Regionalny TPD z/s w Legnicy , Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica, tel. 76 724 51 09 do dnia 10 listopada 2020 r. podając następujące dane: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, adres, telefon lub adres e-mail.
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy do 10 nagród w każdej grupie wiekowej a listę z nagrodzonymi osobami ogłosimy do 15 listopada.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach!!!

SuperMocni z klasy I b

W dniach 19-23.10 uczniowie klasy I b uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Tydzień Uczniowskiej SuperMocy”, którą zorganizowała wychowawczyni p. Izabela Jokiel. Autorkami projektu są nauczycielki: p. Joanna Gadomska i Katarzyna Włodkowska.

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to tydzień, podczas którego w klasie zorganizowane zostały zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieli szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony.

Cele Tygodnia Uczniowskiej SuperMocy to: lepsze poznanie siebie, uświadomienie uczniom ich mocnych stron, zaprezentowanie uczniowskich talentów, budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie własnego pozytywnego wizerunku, integracja zespołu/grupy/klasy.

Uczniowie klasy I b w ramach TUS uczestniczyli w następujących działaniach:

1. Skrzydła mocy – każdy uczeń zaprojektował swoje piórko i wszystkie piórka zostały umieszczone na klasowych skrzydłach.

2. Drzewo mocy – każdy uczeń zaprojektował żaróweczkę symbolizującą moc, która ozdobiła klasowe drzewo.

3. Supermocni – uczniowie wykonali rekwizyty nawiązujące do superbohaterów.

4. Fotobudka – uczniowie wspólnie ozdobili fotobudkę i mieli okazję zrobienia sobie zdjęć indywidualnych i koleżeńskich.

Podczas kreatywnych zabaw i gier uczniowie dowiedzieli się, co jest ich mocną stroną, jakie mają cechy charakteru, jakie mają umiejętności, co lubią robić, co przychodzi im z łatwością, co sprawia im radość i daje satysfakcję. Dzięki zabawom, ujawniły się nowe talenty, skrywane przez uczniów.

Regulamin Gminnego Konkursu Literacko-Plastycznego na opowiadanie lub ilustrację na temat: „Opowiedz mi swoją ulubioną przygodę bohatera z lektury szkolnej”.

Z okazji obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z naszej gminy do wzięcia udziału w konkursie literackim i plastycznym. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6-15 lat zamieszkałych na terenie Gminy Radwanice.
I. USTALENIA WSTĘPNE
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach.
2. Celem konkursu jest popularyzacja lektur szkolnych wśród dzieci i młodzieży naszej gminy oraz rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej uczniów.
3. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody – niespodzianki oraz wyróżnienia.
4. Kategorie konkursu:
-klasy 1-3,
– klasy 4-8
5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku szkolnym.
II. ZASADY KONKURSU
1. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie od 20.10.2020r. do 20.11.2020 roku.
2. Do konkursu przyjmowane są prace:
a) Praca literacka
– opowiadanie o jednej z przygód ulubionego bohatera lektury szkolnej
– pisana prozą,
– praca musi mieć określoną formę, tj. wydruk o wymiarach do 4 stron A4 w dwóch egzemplarzach lub formę elektroniczna przesłana na adres mailowy szkoły: zsp_radwanice@tlen.pl (New Roman lub Ariel 14. Odstępy między wierszami – standardowe (1), program Word).
-dotąd niepublikowana i nienagradzana w żadnym innym konkursie
b) Praca plastyczna:
-technika pracy dowolna płaska (bez użycia sypkich materiałów),
– format pracy minimum A4.
5. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę: plastyczną lub literacką.
6. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.
III. DOSTARCZANIE PRAC.
1. Prace należy dostarczać osobiście do biblioteki szkolnej lub sekretariatu szkoły (ZSP w Radwanicach, ulica Tenisowa 1); prace literackie mogą być dostarczone w formie elektronicznej na w/w adres mailowy.
3. Do prac proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na
wykorzystanie i publikację pracy przez Bibliotekę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach na oficjalnej stronie internetowej szkoły i profilu FB.
IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY.
1. Prace oceniane są przez członków jury powołanych przez Dyrektora ZSP w Radwanicach.
2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, estetyka pracy, poziom literacki pracy (zgodność z tematem, oryginalność ujęcia tematu, walory językowe), samodzielność i oryginalność.
3. Proces oceniania prac jest tajny.
4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada 2020 roku.
W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i
nazwisko) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.
V. NAGRODY
1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac w każdej kategorii. Przewidziane są również wyróżnienia dla uczestników konkursu.
2. Wręczenie nagród przewidziane jest w dniu Święta Szkoły 07 X 2020 roku.
VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

Organizatorzy:
Nauczyciele-bibliotekarze ZSP w Radwanicach
Renata Bogusz-Fedro
Renata Kałużka

VII MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZEŁAJOWY BIEG POJEDNANIA „Rodzina bez przemocy” KRZYŻOWA 03.10.2020 OTWARTY DOLNOŚLĄSKI FINAŁ BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH LZS

03 października 2020 r. na terenach Fundacji Krzyżowa odbył się VII Międzypokoleniowy Przełajowy Bieg Pojednania „Rodzina bez przemocy”, będący jednocześnie Dolnośląskim Finałem Otwartych Biegów Przełajowych LZS.

Na starcie biegów stanęło łącznie 375 zawodniczek i zawodników w 18 kategoriach biegowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki, za miejsca I- VIII pamiątkowe statuetki, a dodatkowo za miejsca I-III pamiątkowe plecaczki. Na mecie każdy z biegaczy otrzymywał także pamiątkowy medal.

Cała impreza odbywała się z zachowaniem przepisów wynikających z COVID-19, zachowano starty o różnych porach oraz dystans społeczny. Wejść na teren Krzyżowej strzegli strażacy z płynami do zdezynfekowania rąk, a przy wejściu do pomieszczeń obowiązywały maseczki.

Na zawodach Zespół Szkolno-Przedszkolny reprezentowało 28 uczniów pod opieką p. Cecylii Łakomiec i p. Anny Trochanowskiej.

Nasi zawodnicy osiągnęli w Krzyżowej bardzo dobry wynik sportowy zdobywając 277 punktów do klasyfikacji gmin i powiatów województwa dolnośląskiego. Za te zawody gmina Radwanice została sklasyfikowana na 5 miejscu wśród 21 gmin reprezentowanych na biegach (za takimi gminami jak: Oława, Świdnica, Lwówek Śl., Kłocko), a powiat polkowicki na 6 miejscu na 11 powiatów.

Na Finałach Biegów Przełajowych w Krzyżowej wśród naszych sportowców najlepszy wynik osiągnęła Kornelia Szylko, która zajęła I miejsce w biegu dziewcząt (rocznik 2010-2011) i została mistrzynią województwa dolnośląskiego.

Wyniki zawodników ZSP Radwanice:

I miejsce Kornelia Szylko (dziewczęta rocznik- 2010-2011)

V- Weronika Węgrzycka (dziewczęta rocznik- 2008-2009)

VI- Hanna Dziuńko (dziewczęta rocznik- 2008-2009)

VII- Bartłomiej Moskwa (chłopcy rocznik- 2008-2009)

VIII- Kacper Węgrzycki (chłopcy rocznik- 2004-2005)

X- Błażej Depta (chłopcy rocznik- 2010-2011)

X- Sebastian Mietliński (chłopcy rocznik- 2006-2007)

XII- Wojciech Konieczny (chłopcy rocznik- 2008-2009)

XVI- Olaf Bęben- Rzeczycki (chłopcy rocznik- 2008-2009)

XVIII- Julia Kusiak (dziewczęta rocznik- 2008-2009)

Ponadto w zawodach wzięli udział:

Zuzanna Ignas, Oskar Miklarz, Tymoteusz Buczek, Oskar Kulig, Sebastian Chucaluk, Krystian Śnieszko, Dominik Łaszewski, Krystian Frąckowiak, Michał Żyta, Nicola Kowalska, Amelia Chodorowska, Olaf Ciosek,Amelia Danowska, Zofia Gabrysz, Karolina Kiekierz, Zofia Kosidło, Gracjan Kijaszko, Wiktor Pietruszka.

Wyjazd do Krzyżowej na Dolnośląski Finał Biegów Przełajowych mógł się odbyć dzięki środkom finansowym pozyskanym na działalność UKS „Iskra” Radwanice od Wójta i Rady Gminy Radwanice oraz przychylności p. dyrektor B. Niemasz.

XIX KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY „CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ”

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, ukształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizację dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież, oraz grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego. Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko i sposoby jej ochrony.

  • prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez grupę,

  • prace plastyczne powinny być wykonane w formacie nie przekraczającym A3 (42cm x 29,7 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.),

  • jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę,

  • prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

Etap przedszkolny i szkolny

Kategorie:

Przedszkole: 3-latki, 4-latki, 5-latki i 6-latki

Szkoła: kl. I, kl. II, kl. III, kl. IV-VI oraz kl. VII-VIII

Przewidujemy w każdej kategorii miejsca i wyróżnienia oraz drobne nagrody za udział.

Prace należy dostarczyć wychowawcom grup przedszkolnych i klas I-III oraz nauczycielowi plastyki (kl. IV-VIII).

Konkurs koordynują przewodniczące Kół Przyjaciół Dzieci:

– p. Beata Orator – kl. I-III

– p. Edyta Maćkowiak – kl. IV-VIII

Termin: 02.11.2020 r.

Etap regionalny

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie

1) przedszkoli,

2) edukacji wczesnoszkolnej,

3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz

4) szkół ponadpodstawowych i  pozostałych placówek.

Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe.

W każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Przewidujemy nagrody rzeczowe, książkowe, dyplomy.

Termin:05.11.2020 r.

WSTECZ