W ramach Konkursu należy wymyślić słowa – paronimy np. mak – hak, czyli wyrazy o podobnym brzmieniu, ale innym znaczeniu i wykonać do nich ilustrację. Słowa mogą dotyczyć rzeczowników, czasowników, przymiotników. Paronimy mogą tworzyć co najmniej pary, ale mogą znaleźć się także trójki, czwórki, a nawet dłuższe ich zbiory.

Pracę należy dostarczyć do gabinetu logopedycznego, do p. Małgorzaty Malczeskiej lub zostawić u wychowawcy klasy I-III.

Serdecznie zachęcam wszystkie dzieci do udział 😉

XVIII KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ”

Termin (etap przedszkolny i szkolny) – 05 listopada

Wychowankowie przedszkola i uczniowie kl. I-III oddają prace wychowawcom

Uczniowie klas IV-VIII oddają prace nauczycielowi plastyki

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, ukształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizację dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież, oraz grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego. Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko i sposoby jej ochrony.

  • prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez grupę,

  • prace plastyczne powinny być wykonane w formacie nie przekraczającym A3 (42cm x 29,7 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.),

  • jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę,

  • prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

Prace plastyczne będą oceniane w etapie szkolnym w następujących kategoriach:

1) 3-4 latki

2) 5-6 latki

3) kl. I

4) kl. II

5) kl. III

6) kl. IV-V

7) kl. VI-VIII

Prace plastyczne będą oceniane w etapie regionalnym 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej, 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i  pozostałych placówek.

Prace fotograficzne będą oceniane w etapie szkolnym w nast. kategoriach:

1) przedszkole

2) kl. I-III

3) kl. IV-VIII

Prace fotograficzne będą oceniane w etapie regionalnym bez podziału na kategorie wiekowe.

Dla każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na  odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):

1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w transporcie pocztowym.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:

1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83);

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego

konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);

3) akceptację treści regulaminu konkursu;

4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA:

8 listopada 2019 (piątek)

Razem dla Weroniki

12 października wolontariusze oraz pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego włączyli się w organizację „XII Biegu ku pamięci św. Jana Pawła II” wspierając Oddział Gminny TPD w Radwanicach.
Nauczyciele i pracownicy obsługi pracowali w biurze zapisów, prowadzili kawiarenkę oraz opiekowali się wolontariuszami. Ci z kolei wydawali talony, drobne nagrody, sprzedawali poduszeczki na kiermaszu. Opiekowali się też małymi dziećmi, które zawitały do Kącika Malucha czy na konną przejażdżkę oraz pomagali w kawiarence .
Wiele pracy wymagało również przygotowanie miejsca imprezy oraz posprzątanie go.
Dzięki zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy udało się nie tylko sprawnie przeprowadzić imprezę, ale również zebrać środki w ramach akcji „Razem dla Weroniki”, która odbywała się w czasie sportowego spotkania.

 

 

IX POWIATOWY BIEGU NA ORIENTACJĘ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – „KU NIEPODLEGŁEJ”

12.10.2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach odbył się „IX Powiatowy Bieg na Orientację Szkół Podstawowych” pod hasłem „ KU NIEPODLEGŁEJ”. Gościliśmy dwie drużyny z Buczyny oraz Szklar Dolnych, sami także wystawiliśmy do zawodów drużynę – łącznie 12 zawodników.
Taki bieg to fantastyczna zabawa, ciekawa przygoda i moc wrażeń. Było ich tego dnia co niemiara, ponieważ zła aura pokrzyżowała plany organizatorom i imprezę trzeba było przenieść do sali gimnastycznej.
O godzinie 10.00 pani w-ce dyrektor Alicja Dosiak przywitała zebranych gości i oficjalnie rozpoczęła IX Powiatowy Bieg na Orientację. Następnie przedstawiono drużynom regulamin oraz zasady biegu.
Uczestnicy rozpoczęli konkurs od toru przeszkód, później odpowiadali na pytania dotyczące naszego powiatu, następnie mieli do przebiegnięcia w jak najkrótszym czasie sztafetę. Kolejnym etapem naszych rozgrywek było przejście z zasłoniętymi oczami slalomu. Przedostatnią konkurencją był sprint.
Na koniec zespoły mogły pochwalić się wiedzą na temat najnowszych aktualności sportowych. Wywołał to sporo emocji, gdyż ta konkurencja decydowała o zwycięstwie w konkursie.

 

Poduszeczki „od serca”

11 października uczniowie klasy III b przyłączyli się do akcji „Razem dla Weroniki”. Mama Aurelki zaproponowała, aby wykonać poduszeczki na kiermasz. W piątek rano przyszła do klasy z poduszeczkami, a zadaniem dzieci było napełnienie ich. W pracy dzieciom pomagała p. Agnieszka Kulig. Poduszeczki wypełniły się nie tylko białym puchem, ale również serdecznością, zrozumieniem i chęcią niesienia pomocy. Każda z nich trafiała w sprawne ręce p. Ani Rachwalskiej, która zaszywała te wszystkie dobre uczucia wewnątrz poduszek. Ich kształty były różne: serduszka, chmurki, kwadraty.
Te piękne dzieła dziecięcych rączek trafiły na kiermasz podczas „XII Biegu ku pamięci św. Jana Pawła II”. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze zostały przekazane 7 – letniej Weronice – uczennicy naszej szkoły.

Autor: Izabela Jokiel

 

 

Wybory do Zarządu Szkolnego Klubu Wolontariatu klas IV-VI

30 września odbyły się wybory do Zarządu Szkolnego Klubu Wolontariatu klas IV-VI. Wzięło w nich udział 14 osób.
W wyniku wyborów wyłoniono Zarząd, który przedstawia się następująco:
Przewodnicząca – Ewa Baśkiewicz
Zastępca przewodniczącej – Amelia Bienia
Skarbnik – Roksana Adamczak
Sekretarz – Zofia Olejarz
Członkowie: Hanna Kałużka, Amelia Dąbrowska, Maja Pochylska
Wybranym serdecznie gratulujemy.

Przed Zarządem i Klubem duże wyzwanie, a mianowicie organizacja „XII Biegu ku pamięci św. Jana Pawła II”.

Warsztaty ekologiczne

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbyły się warsztaty ekologiczne, realizowane przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, współfinansowane przez Fundację Recal, prowadzone przez Centrum Edukacyjne Ekolandia.edu. – Panią Kornelię Cypryjańską.
Warsztaty zostały skierowane dla uczniów klas 1-3 oraz 6-8.
Każda klasa miała moduł III spotkań w następujących tematykach:
-selektywna zbiórka odpadów komunalnych + recykling odpadów aluminiowych,
-odpady biodegradowalne czym są , jak je segregować,
-warsztaty zero waste – ograniczenie ilości powstających odpadów,
Podczas warsztatów ekologicznych poruszone zostały również tematy dotyczące ograniczenia plastiku, czy też bycia świadomym konsumentem. Uczniowie mieli możliwość posłuchać ciekawej prelekcji dotyczącej tego, jak złe nawyki zmienić na ekologiczne praktyki.
Uczestnicy zajęć przypomnieli sobie co oznacza skrót CPSZOK (Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) oraz dlaczego to miejsce jest warte uwagi dzieci i dorosłych. Opowiedzieliśmy również o tym czym jest kompostownik i dlaczego warto go założyć – jeśli ktoś ma działkę lub ogród.
Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zagrać w ciekawe gry m.in. „eko bingo”, czy też rozwiązać ciekawe ekowyzwania. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał magnesiki od Fundacji Recal.
Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze, dopasowane były do wieku dzieci.
Bardzo serdecznie dziękujemy p. Kornelii Cypryjańskiej-Peruckiej za przeprowadzenie bardzo interesujących warsztatów, uśmiech, miłą atmosferę oraz wesołą naukę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do galerii!

Sprzątanie Świata

23 września 2019 roku nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.W tym dniu nasi uczniowie promowali postawy proekologiczne, w tym przede wszystkim segregację śmieci. W ramach akcji dzieci uporządkowały teren wokół szkoły, uczestniczyły w pogadankach na temat ochrony przyrody, segregowania śmieci .Naszym działaniom towarzyszyły hasła: ”Doceniajmy na co dzień walory i zasoby naszej planety, żyjmy świadomie z troską o naturę. Los ziemi jest w naszych rękach”, lecz głównym hasłem przewodnim było „Nie śmiecimy – sprzątamy – działamy”.
Trzeba również dodać, że praca na rzecz ochrony środowiska trwa w naszej szkole przez cały rok. Dziękujemy uczniom za ich ogromne zaangażowanie w tę akcję!

Gabriela Węgrzynek
Bożena Nowicka

Wycieczka do jednostki wojskowej w Świętoszowie

W dniu 19 września 2019 r. uczniowie kl. VI a i VIII b pod opieką pań: Gabrieli Węgrzynek, Katarzyny Kaweckiej i Alicji Dosiak odbyli niecodzienną wycieczkę do Świętoszowa w celu zwiedzenia 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Broni S. Maczka. Tego dnia w jednostce odbywały się Dni Otwartych Koszar. Celem wycieczki było pogłębienie wychowania patriotycznego i społecznego, a także poznanie pracy żołnierzy, sprzętu, ubioru i wyposażenia wojska. Pobyt zaczęliśmy od zwiedzania Sali Pamięci, gdzie uczniowie mieli możliwość zapoznania się z tradycjami i historią Jednostki Wojskowej. Wysłuchali ciekawych informacji, a także z zainteresowaniem obejrzeli sprzęt wojskowy w tym: czołgi, samochody wojskowe, samochód sanitarny, broń, radary i umundurowanie żołnierzy. Dzieci miały również możliwość skorzystania z symulatora czołgu i symulatora strzeleckiego „Śnieżnik”.

Zapraszamy do galerii!

WSTECZ