Próbny egzamin ósmoklasisty

W dniach od poniedziałku do środy (28-30.10.2019 roku) w naszej szkole odbył się Próbny Egzamin Ósmoklasisty. Egzaminy sprawdzające wiedzę uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej trwały trzy dni. Pierwszego dnia odbył się test z języka polskiego, drugiego dnia z matematyki, trzeciego dnia z języka obcego.  W tym roku szkolnym uczniowie klasy ósmej po raz drugi będą pisali egzamin kończący szkołę podstawową. Mamy nadzieję, że ósmoklasiści będą zadowoleni z wyników. Próbny egzamin to doskonała okazja do sprawdzenia swojej wiedzy. Z góry za wszystkich trzymamy kciuki.

  

Zapraszamy do galerii!

PROJEKTY NASZYCH UCZNIÓW

Powstanie Układu Słonecznego wyjaśnia teoria Wielkiego Wybuchu (Big Bang). Układ Słoneczny powstał około 5 – 6 miliardów lat temu z obłoku gazowo-pyłowego, który przyciągał materię ku gęstniejącemu jądru. W środku obłoku gaz kurczył się szybciej niż w zewnętrznych warstwach i powstało Słońce, a pozostała materia utworzyła dysk wokół niego. Ok. 50 milionów lat później zaczęły zachodzić reakcje jądrowe (przekształcenie wodoru w hel), co spowodowało, że Słońce zaczęło świecić. We wcześniej powstałym dysku cząsteczki się ze sobą zderzały i łączyły w pył tworząc większe obiekty. Kolizje różnorodnych obiektów doprowadziły do powstania dużych ciał, z których ostatecznie powstały planety. W pierwszej kolejności utworzyły się 4 planety wewnętrzne czyli: Merkury, Wenus, Ziemia i Mars. Planety zewnętrzne zaś tworzyły głównie gazy, a uformowały się one ze skalno-lodowych brył krążących w dalszej odległości od Słońca.
Takich ciekawostek i nie tylko dowiedzieli się na lekcjach geografii uczniowie klas VI. Stąd też zrodził się pomysł na stworzenie modeli przestrzennych naszego Układu Słonecznego. Wszystkie prace są ciekawe, oryginalne i pomysłowe. Widać w nich zaangażowanie dzieci oraz rodziców, co jest bardzo pozytywne. Wszystkie prace można oglądać na wystawie w szkolnym holu. Serdecznie zapraszamy!

Wszystkie zdjęcia można obejrzeć w naszej galerii!

 

IX POWIATOWY BIEGU NA ORIENTACJĘ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – „KU NIEPODLEGŁEJ”

12.10.2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach odbył się „IX Powiatowy Bieg na Orientację Szkół Podstawowych” pod hasłem „ KU NIEPODLEGŁEJ”. Gościliśmy dwie drużyny z Buczyny oraz Szklar Dolnych, sami także wystawiliśmy do zawodów drużynę – łącznie 12 zawodników.
Taki bieg to fantastyczna zabawa, ciekawa przygoda i moc wrażeń. Było ich tego dnia co niemiara, ponieważ zła aura pokrzyżowała plany organizatorom i imprezę trzeba było przenieść do sali gimnastycznej.
O godzinie 10.00 pani w-ce dyrektor Alicja Dosiak przywitała zebranych gości i oficjalnie rozpoczęła IX Powiatowy Bieg na Orientację. Następnie przedstawiono drużynom regulamin oraz zasady biegu.
Uczestnicy rozpoczęli konkurs od toru przeszkód, później odpowiadali na pytania dotyczące naszego powiatu, następnie mieli do przebiegnięcia w jak najkrótszym czasie sztafetę. Kolejnym etapem naszych rozgrywek było przejście z zasłoniętymi oczami slalomu. Przedostatnią konkurencją był sprint.
Na koniec zespoły mogły pochwalić się wiedzą na temat najnowszych aktualności sportowych. Wywołał to sporo emocji, gdyż ta konkurencja decydowała o zwycięstwie w konkursie.

 

Warsztaty ekologiczne

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbyły się warsztaty ekologiczne, realizowane przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, współfinansowane przez Fundację Recal, prowadzone przez Centrum Edukacyjne Ekolandia.edu. – Panią Kornelię Cypryjańską.
Warsztaty zostały skierowane dla uczniów klas 1-3 oraz 6-8.
Każda klasa miała moduł III spotkań w następujących tematykach:
-selektywna zbiórka odpadów komunalnych + recykling odpadów aluminiowych,
-odpady biodegradowalne czym są , jak je segregować,
-warsztaty zero waste – ograniczenie ilości powstających odpadów,
Podczas warsztatów ekologicznych poruszone zostały również tematy dotyczące ograniczenia plastiku, czy też bycia świadomym konsumentem. Uczniowie mieli możliwość posłuchać ciekawej prelekcji dotyczącej tego, jak złe nawyki zmienić na ekologiczne praktyki.
Uczestnicy zajęć przypomnieli sobie co oznacza skrót CPSZOK (Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) oraz dlaczego to miejsce jest warte uwagi dzieci i dorosłych. Opowiedzieliśmy również o tym czym jest kompostownik i dlaczego warto go założyć – jeśli ktoś ma działkę lub ogród.
Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zagrać w ciekawe gry m.in. „eko bingo”, czy też rozwiązać ciekawe ekowyzwania. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał magnesiki od Fundacji Recal.
Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze, dopasowane były do wieku dzieci.
Bardzo serdecznie dziękujemy p. Kornelii Cypryjańskiej-Peruckiej za przeprowadzenie bardzo interesujących warsztatów, uśmiech, miłą atmosferę oraz wesołą naukę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do galerii!

Sprzątanie Świata

23 września 2019 roku nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.W tym dniu nasi uczniowie promowali postawy proekologiczne, w tym przede wszystkim segregację śmieci. W ramach akcji dzieci uporządkowały teren wokół szkoły, uczestniczyły w pogadankach na temat ochrony przyrody, segregowania śmieci .Naszym działaniom towarzyszyły hasła: ”Doceniajmy na co dzień walory i zasoby naszej planety, żyjmy świadomie z troską o naturę. Los ziemi jest w naszych rękach”, lecz głównym hasłem przewodnim było „Nie śmiecimy – sprzątamy – działamy”.
Trzeba również dodać, że praca na rzecz ochrony środowiska trwa w naszej szkole przez cały rok. Dziękujemy uczniom za ich ogromne zaangażowanie w tę akcję!

Gabriela Węgrzynek
Bożena Nowicka

Wycieczka do jednostki wojskowej w Świętoszowie

W dniu 19 września 2019 r. uczniowie kl. VI a i VIII b pod opieką pań: Gabrieli Węgrzynek, Katarzyny Kaweckiej i Alicji Dosiak odbyli niecodzienną wycieczkę do Świętoszowa w celu zwiedzenia 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Broni S. Maczka. Tego dnia w jednostce odbywały się Dni Otwartych Koszar. Celem wycieczki było pogłębienie wychowania patriotycznego i społecznego, a także poznanie pracy żołnierzy, sprzętu, ubioru i wyposażenia wojska. Pobyt zaczęliśmy od zwiedzania Sali Pamięci, gdzie uczniowie mieli możliwość zapoznania się z tradycjami i historią Jednostki Wojskowej. Wysłuchali ciekawych informacji, a także z zainteresowaniem obejrzeli sprzęt wojskowy w tym: czołgi, samochody wojskowe, samochód sanitarny, broń, radary i umundurowanie żołnierzy. Dzieci miały również możliwość skorzystania z symulatora czołgu i symulatora strzeleckiego „Śnieżnik”.

Zapraszamy do galerii!

Zabawy ekologiczne i przyrodnicze

Zabawy ekologiczne i przyrodnicze to ważny temat w edukacji dzieci. Nie tylko poprzez naukę ale i właśnie zabawę uczniowie najlepiej przyswajają wiedzę i zapamiętują treści. Pomysły na zabawy związane z przyrodą, ekologią czy recyklingiem uwrażliwiają dziecko na potrzeby ochrony środowiska i szanowania tego co nas otacza. W ramach projektu uczniowie klas 4 przygotowali gry właśnie o tematyce ekologicznej lub przyrodniczej. Dzieci podeszły do zadania bardzo poważnie, gdyż przyniesione przez nie gry na lekcje budziły zachwyt nie tylko nauczyciela ale koleżanek oraz kolegów. Były to m.in. planszówki, puzzle, koło fortuny, monopoly i wiele innych. Już dziś serdecznie zapraszam w swoim imieniu oraz uczniów klas 4 do skorzystania z możliwości zagrania lub obejrzenia gier podczas Pikniku Rodzinnego.

Nowi goście w szkolnym ogródku

Jednym z głównych celów realizowanych na lekcjach przyrody i biologii jest zmiana zachowań i postaw w kierunku doceniania każdej formy przyrody ożywionej i nieożywionej jako części większej całości, bez której jest niemożliwe harmonijne funkcjonowanie całego systemu. Realizując ten cel uczennica Marta Waligóra z pomocą taty postanowiła zbudować domek dla owadów i pokazać go kolegom i koleżankom. Wspólnie oglądaliśmy i podziwialiśmy z jaką precyzją, dokładnością i pomysłem został on wykonany. Domek umieściliśmy w szkolnym ogrodzie, dzięki czemu możemy obserwować na żywo jakie owady zamieszkują w nim i co się tam dzieje. To działanie uświadomiło uczniom, jak ważną rolę pełnią w ekosystemie owady i dlaczego należy zapewniać im schronienie szczególnie na czas zimy. Ta żywa lekcja przyrody kiedy poszliśmy wspólnie wybierać odpowiednie miejsce a potem montować domek na drzewie była okazją na ciekawą i pouczającą lekcję.
Teraz mamy tylko nadzieję, że budowla spodoba się owadom i nasz ogród rozkwitnie tęczą barw.

Żywa lekcja przyrody – gady

14 stycznia 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach odbyła się niezwykła, bo „Żywa lekcja przyrody”, której tematem były gady. Przeprowadziła ją Agencja Impresyjno-artystyczna Klaps-art z Krakowa. Wśród okazów gadziej rodziny naszą placówkę odwiedziły m.in. boa dusiciel, boa tęczowy i pyton tygrysi-albinos. W czasie spotkania opiekun przekazał wiele ciekawych faktów z życia węży: czym się odżywiają, jak polują, jak odbierają informacje z otoczenia, co to jest wylinka i dlaczego węże zrzucają naskórek. Ta „żywa lekcja przyrody” była bardzo interesująca i wywarła na wszystkich duże wrażenie. Każdy ochotnik mógł dotknąć lub pogłaskać gada i przekonać się, że w cale nie jest obślizgły i mokry a ciepły i przyjemny w dotyku. Okazało się, również, że węże z którymi mieliśmy do czynienia to bardzo łagodne zwierzęta i nie należy się ich bać. Żywa lekcja przyrody to dla uczniów bardzo cenne doświadczenie. Z pewnością na długo zostanie w pamięci i być może w przyszłości będzie inspiracją do rozwijania nowych zainteresowań.

Zapraszamy do galerii!

 

WSTECZ