Rekrutacja do klasy 1 – Radwanice

1 marca 2021r. rozpoczynamy rekrutację do Szkoły Podstawowej w Radwanicach. Zachęcamy rodziców do zapisu dzieci.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do I klasy szkoły podstawowej nr 2 do Zarządzenia nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 4 lutego 2021 r oraz nr 3 do Zarządzenia z dnia 15 lutego 2021.
Dzieciom, które uczęszczają do zerówki w roku szkolnym 2020/2021 w naszej placówce, karty zapisu dziecka do klasy I rozdane zostaną w przedszkolu przez wychowawcę grupy.
Kartę zgłoszenia dziecka do klasy I, można pobrać w zakładce lub w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach, ul. Tenisowa 1.

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZDROWO I BEZPIECZNIE NA ROWERZE W GMINIE RADWANICE”

Zdrowie i bezpieczeństwo to nieodłączne elementy naszego życia. Jedną z aktywności rozwijającej postawę prozdrowotną jak i podnoszącą świadomość na temat bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym jest jazda na rowerze. W tym celu w maju/czerwcu odbył się Gminny Konkurs Plastyczny „Zdrowo i bezpiecznie na rowerze w Gminie Radwanice” dla uczniów klas I – III oraz dzieci w wieku 3 – 6 lat z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach oraz Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Buczynie, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” oraz Publiczne Przedszkole w Radwanicach. Cieszymy się, że dzieci ukazują tak pięknie Gminę Radwanice z siodełka roweru w różnych technikach plastycznych i aspekcie bezpieczeństwa. Dziękujemy rodzicom za zwracanie uwagi na korzyści dla zdrowia i środowiska płynące z wyboru roweru jako środka transportu oraz rozbudzanie zainteresowania środowiskiem lokalnym wśród swoich pociech.

Laureatami konkursu zostali:

I. Przedszkole

W kategorii 3 latków:

I miejsce – Marcel Bielawski, grupa „Smerfiki”

I miejsce – Zuzanna Adamczyk, grupa „Rybki”

II miejsce – Gabriela Remiszewska, grupa „Smerfiki”

III miejsce – Hanna Wołoszyn, grupa „Rybki”

Wyróżnienie – Szymon Andrzejewski, grupa „Smerfiki”

Wyróżnienie – Natalia Danowska, grupa „Smerfiki”

Wyróżnienie – Mieszko Kazimierski, grupa „Rybki”

Wyróżnienie – Tomasz Żydziak, grupa „Rybki”

Wyróżnienie – Maria Sikora, grupa „Rybki”

W kategorii 4 latków:

I miejsce – Jan Żyta, grupa „Pszczółki”

II miejsce – Aleks Olewnik, grupa „Rybki”

III miejsce – Hanna Hać, grupa „Rybki”

Wyróżnienie – Daniel Dyka, grupa „Pszczółki”

Wyróżnienie – Lena Sobera, grupa „Rybki”

Wyróżnienie – Jagna Zawada, grupa „Rybki”

W kategorii 5 latków:

I miejsce – Gaja Steciąg, grupa „Sówki”

II miejsce – Jagoda Żyta, grupa „Jeżyki”

III miejsce – Dobrochna Kazimierska, grupa „Jeżyki”

III miejsce – Adam Zakrzewski, grupa „Sówki”

Wyróżnienie – Nikodem Ostrowski, grupa „Sówki”

W kategorii 6 latków:

I miejsce – Zuzanna Koropczak, grupa „Sówki”

II miejsce – Nina Olewnik, grupa „Sówki”

III miejsce – Larek Oskar, grupa „Sówki”

Wyróżnienie – Gabriela Hofmańska, grupa „Sówki”

Wyróżnienie – Julia Błaszak, grupa „Sówki”

Wyróżnienie – Milan Filiczkowski, grupa „Sówki”

Wyróżnienie – Hanna Bendyk, grupa „Sówki”

II. Klasy I – III

W kategorii klas I:

I miejsce – Kacper Ciosek, klasa I a

I miejsce – Pola Trygar, klasa I b

II miejsce – Zuzanna Żyta, klasa I a

II miejsce – Oliwia Konieczna, klasa I b

III miejsce – Gabriela Rachwalska, klasa I

III miejsce – Hanna Banaszak, klasa I b

Wyróżnienie – Martyna Anczykowska, klasa I a

Wyróżnienie – Filip Wiśniewski, klasa I b

Wyróżnienie – Alicja Chylarecka, klasa I a

W kategorii klas II – III:

I miejsce- Bartosz Turkiewicz, klasa II a

II miejsce – Dawid Cymbalak, klasa II a

III miejsce – Patrycja Hać, klasa II a

Wyróżnienie – Maja Chodorowska, klasa II a

Wyróżnienie – Jakub Andrzejewski, klasa II b

Wyróżnienie – Kryspin Błaszak, klasa III a

Uczestnicy konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” i Urząd Gminy w Radwanicach. Dziękujemy serdecznie panu Wójtowi Pawłowi Piwko za wsparcie finansowe konkursu.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów

Nagrody i dyplomy do odbioru w Publicznym Przedszkolu w Radwanicach od 21 czerwca do 25 czerwca 2021 r. Dzieci, które nie zajęły miejsc w danej kategorii otrzymują również dyplomy i nagrody pocieszenia.

Miło nam zakomunikować, że klasa 4a ukończyła projekt ,,Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?’’ organizowany w roku szkolnym 2020/2021 w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Podczas cyklu godzin wychowawczych uczniowie pracowali zespołowo, poszukując kreatywnych rozwiązań, a także ucząc się rozpoznawać, co czują inni. Dzięki temu wzmocnili umiejętność nawiązywania relacji z innymi, empatię i świadomość własnych emocji.

Lekcje prowadzone w ramach projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Podczas realizacji projektu klasa mogła wziąć udział w wykładzie Uniwersytetu Dzieci: ,,Jak działa nasz mózg?”, zaś wychowawca został zaproszony na konferencję ,,Inspiruję do nauki i rozwoju”.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZDROWO I BEZPIECZNIE NA ROWERZE W GMINIE RADWANICE” DLA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT ORAZ UCZNIÓW KLAS I – III

ORGANIZATORZY:

  • Publiczne Przedszkole w Radwanicach
  • Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” działające przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach

CEL KONKURSU:

– rozwijanie postawy prozdrowotnej

– wzbudzanie w dzieciach zainteresowanie środowiskiem lokalnym

– podniesienie świadomości na temat bezpiecznego poruszania się na rowerze w

ruchu drogowym

– rozumienie korzyści dla zdrowia i środowiska płynących z wyboru roweru jako środka transportu

– promocja gminy Radwanice

UCZESTNICY:

Konkurs ma formę otwartą i przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat z Publicznego Przedszkola w Radwanicach oraz z Przedszkola w Szkole Podstawowej w Buczynie w czterech kategoriach wiekowych:

– 3-latki

– 4-latki

– 5-latki

– 6-latki

oraz dla uczniów klas I – III z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach oraz ze Szkoły Podstawowej w Buczynie w trzech kategoriach:

klas I

– klas II

– Klas III.

WARUNKI UCZESTNICWA:

1. W konkursie udział mogą brać prace plastyczne o wielkości formatu A3.

2. Technika wykonania prac dowolna.

3. Tematyka prac plastycznych dotyczy zobrazowania hasła konkursu „Zdrowo i bezpiecznie na rowerze w gminie Radwanice” z elementami prezentującymi gminę Radwanice (np.: zabytki, herb, ścieżki rowerowe itp.)

4. Praca musi być wykonana samodzielnie.

5. Każda praca powinna być opatrzona na tylnej stronie następującą metryczką: Imię i nazwisko autora, nazwa szkoły/przedszkola, wiek autora, grupa przedszkolna/klasa), imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego.

6. Prace muszą być wykonane jednoosobowo.

7. Wszystkie dostarczone na konkurs prace przechodzą na własność organizatora.

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw na wykorzystanie pracy przez organizatora konkursu, eksponowanie na wystawie i publikowanie jej w Internecie.

9. Rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełnia i podpisuje oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku własnego oraz dziecka – uczestnika konkursu plastycznego oraz na wykorzystanie złożonej pracy w celach przeprowadzenia i promocji konkursu, ogłoszenia wyników konkursu i zdjęcia pracy na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach oraz Urzędu Gminy w Radwanicach. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

10. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych powinna być dostarczona osobno. (nie może być doklejona do rysunku, ponieważ musi pozostać u organizatora).

TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZANIA PRAC:

1. do 4 czerwca 2021 r.

2. Miejsce dostarczania prac: Publiczne Przedszkole w Radwanicach do p. Iwony Derkacz oraz Szkoła Podstawowa w Radwanicach do p. Doroty Kalety – Tymowicz. Prace można również wysłać pocztą na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny

ul. Tenisowa 1

59-160 Radwanice

OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

Oceny zgłoszonych prac i rozstrzygnięcie konkursu dokona 3 osobowa komisja powołana przez Organizatorów.

NAGRODY:

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dla wszystkich uczestników dyplomy pamiątkowe i nagrody pocieszenia za udział w konkursie.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radwanicach

oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

zorganizował dla uczniów szkół podstawowych z klas IV- VI

XII Powiatowy Konkurs Czytelniczy online

Zakres tematyczny konkursu dotyczył znajomości treści książki J. Christy:

Kajko i Kokosz. Szkoła latania ”

Do konkursu przystąpiło 8 szkół z powiatu polkowickiego, a jego uczestnicy rozwiązywali zadania online w czasie rzeczywistym. Wszystkie drużyny wykazały się dużą znajomością treści książki oraz umiejętnością wykorzystania technologii komputerowej przy wykonywaniu poszczególnych zadań, a mierzyli się z quizami na wordwallu, różnorodnymi zadaniami na testportalu oraz tworzeniem komiksu w programie Paint. Ogromne umiejętności literackie uczniowie zaprezentowali przy układaniu rymowanki reklamującej wydarzenie lub rekwizyt występujący w lekturze oraz przy pisaniu zaproszenia na pokaz mioteł u Czarownic na Łysej Górze. Oto przykłady rymowanek:

„Odrobina maści do latania,

trochę magii oraz czarowania

zmieni zwykłą miotłę sprzątającą

w magiczną miotłę latającą,

wznoszącą się ponad chmury

i robiącą w dachach dziury.”

„Kiedy boli Ciebie ząb,

Do Kowala szybko wstąp.

Znieczulenie daje mocne,

A leczenie jest owocne.

Niskie ceny tutaj są ,

A Ty wreszcie wyrwiesz ząb.”

Komisja konkursowa miała nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców, ostatecznie:

I miejsce zajęła drużyna z ZSP Radwanice w składzie: Marcin Waligóra i Tymoteusz Żydziak

II miejsce Szkoła Podstawowa w Chocianowie : Anna Mroczko i Olivier Łabiak

III miejsce ex aequo Szkoła Podstawowa w Buczynie: Aurelia Rachwalska i Wanessa Kałuża oraz Szkoła Podstawowa w Gaworzycach: Anna Kowalska i Nadia Mietlińska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku na następną edycje konkursu czytelniczego.

Organizator główny konkursu

Nauczyciele bibliotekarze ZSP Radwanice

NASI UCZNIOWIE „EKSPERTAMI”OD TRÓJPODZIAŁU WŁADZY

Dwie uczennice klas 8 stanęły na podium Powiatowego Konkursu z Wiedzy o Społeczeństwie „Trójpodział władzy w RP. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce”. Konkurs zorganizowany została przez POPPPiDM w Polkowicach. Marta Waligóra zajęła I miejsce, a Kinga Figas miejsce III. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

autor: Renata Bogusz-Fedro

„Nadzieja w kolorze żonkili”

22 kwietnia w Radwanicach odbyła się po raz drugo akcja „Nadzieja w kolorze żonkili”. Zorganizował ją Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a przeprowadziły wolontariuszki działające w Szkolnym Klubie Wolontariatu i Kole Przyjaciół Dzieci przy SP w Radwanicach. Celem przedsięwzięcia była zbiórka środków na budowę Hospicjum w Głogowie.

Ze względu na sytuację pandemiczną akcja miała mniejszy zasięg i objęła tylko wieś Radwanice, Wolontariuszki nie mogły odwiedzić wszystkich mieszkańców, dlatego ograniczyły się do spaceru po miejscowości połączonego z rozdawaniem żonkili i zbiórką pieniędzy. Odwiedziły takie miejsca, jak: Urząd Gminy Radwanice, Centrum Usług Wspólnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia i sklep „Hydromont”. Na dłużej zatrzymały się w centrum Radwanic oraz przy miejscowych marketach.

Akcja „Nadzieja w kolorze żonkili” odbyła się w Radwanicach pierwszy raz w 2019 r. podczas koncertu Juniorzy-Seniorom „Ach życie, kocham cię nad życie”, który był zorganizowany przez ZS-P w Radwanicach. Wtedy to wolontariusze wręczali uczestnikom własnoręcznie wykonane żonkile. Potem postanowili założyć własny mini-ogród z żonkilami. Dzięki wspólnemu działaniu ZS-P i TPD w Radwanicach powstało małe poletko, na którym w październiku 2019 r. wolontariuszki posadziły 100 żonkili. Kwiaty pięknie zakwitły wiosną 2020 r., ale z uwagi na wybuch pandemii akcja nie odbyła się.

Tegoroczna akcja odbyła się z inicjatywy pań: Izabeli Jokiel – prezes Zarządu Gminnego TPD w Radwanicach oraz Beaty Niemczyk – Społecznego Rzecznika Praw Dziecka TPD dla Powiatu Polkowickiego. Najmłodszą wolontariuszką była niespełna 6-letnia Liliana, która chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych.

Akcję wsparli Urząd Gminy Radwanice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminna Spółka Komunalna.

autor: Izabela Jokiel

Z wizytą u strażaków

06 maja uczniowie klasy I b spotkali się ze strażakami z OSP Radwanice. Dzień wcześniej dzieci wykonały upominki oraz nauczyły się piosenki. W remizie strażackiej dzieci przywitali panowie: Krystian Malinowski – komendant gminny ZOSP oraz Marek Guszała – gospodarz obiektu i kierowca wozu strażackiego. Spotkanie rozpoczęło się od zaśpiewania piosenki i wręczenia strażakom upominków z okazji Dnia Strażaka. Panowie również przygotowali na swoich gości słodką niespodziankę.

Potem dzieci wysłuchały opowiadań o pracy strażaków. Pochwaliły się też swoją wiedzą na temat numerów alarmowych i patrona strażaków. Strażacy pokazali uczniom samochody oraz bogaty sprzęt pożarniczy. Był też czas na pamiątkowe zdjęcia.

autor: Izabela Jokiel

Kolejny sukces!

Uczennica klasy 2b Maja Struska zajęła 3 miejsce w Powiatowym Konkursie ,,Wielki Post w witrażach” zorganizowanym przez SP nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach. Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych. Gratulujemy!

autor: Katarzyna Frankowska

WSTECZ