Egzamin

EGZAMIN JUŻ ZA NAMI!!!

 

W dniach 18-20 kwietnia 2018 roku 38 uczniów radwanickiego gimnazjum       zmagało się z egzaminami na zakończenie trzyletniej nauki. Pierwszego dnia przystąpili do pracy z arkuszami obejmującymi wiedzę z zakresu historii i WOS-u oraz języka polskiego. W drugim dniu rozwiązywali testy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a na koniec sprawdzali swoją wiedzę z  języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Uczniowie przez trzy lata przygotowywali się do sprawdzianu gimnazjalnego, rozszerzali swoją wiedzę oraz uczestniczyli w zajęciach rozwijających, a teraz z niecierpliwością czekają na wyniki swojej trzyletniej pracy.

Dużym wsparciem podczas egzaminu byli dla uczniów rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Rada Rodziców w każdym dniu przygotowała dla uczniów słodki poczęstunek, przy którym relaksowali się w przerwach między kolejnymi częściami egzaminu.

Trzymamy kciuki, by wyniki egzaminu były jak najlepsze i aby uczniowie dostali się do wymarzonych szkół!

 

Bezpieczny przedszkolak

Bezpieczny Przedszkolak”

RADWANICE 18.04.2018r.

„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK 2018” pod takim hasłem odbył się II Powiatowy konkurs o bezpieczeństwie dla dzieci przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Radwanicach. W konkursie brały udział trzy drużyny reprezentujące Przedszkole z Przemkowa, Przedszkole z Buczyny oraz Przedszkole z Radwanic. Celem spotkania była:

  • popularyzacja wśród dzieci i nauczycieli tematyki pierwszej pomocy i edukacji o bezpieczeństwie;

  • sprawdzenie wiedzy przedszkolaków z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach;

  • poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci poprzez upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o bezpieczeństwie;

  • promowanie bezpiecznego stylu życia;

  • oraz doskonalenie umiejętności pierwszej pomocy i właściwych zachowań wobec zagrożeń.

Dzieci brały udział w kilku konkurencjach- zadaniach: rozwiązywały zagadki, odpowiadały na pytania w formie quizu o bezpieczeństwie w domu, na ulicy, układały puzzle, wskazywały jak i kogo zawiadomią w niebezpiecznych sytuacjach, miały także okazję sprawdzić się podczas toru przeszkód. Na rozpoczęcie i zakończenie wspólnie śpiewały piosenkę pt. „Halo panie policjancie”, „ Pali się”, „ Karetka pogotowie”.

Nad przebiegiem konkursu czuwało zaproszone przez organizatorki jury w składzie: przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanicach panowie Patryk Żelejko, Mateusz Konieczny i Marek Głuszała.

Wszystkie drużyny był przygotowane do konkurencji, a samo uczestnictwo w konkursie było wielką lekcją o bezpieczeństwie. Przedszkolaki i ich opiekunowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców Publicznego Przedszkola w Radwanicach oraz Panią Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radwanicach.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanicach za zaangażowanie i współorganizacje konkursu oraz atrakcję w postaci prezentacji wozu i sprzętu strażackiego. Drużynom i opiekunom dziękujemy za zaangażowanie i jednocześnie zapraszamy do kolejnej edycji konkursu, która odbędzie się jesienią.

Natalia Horoszczak- Bethke

Agnieszka Olchowska

WIZYTA STRAŻAKÓW W PRZEDSZKOLU

W dniu 18 kwietnia 2018r. przedszkolacy z Publicznego Przedszkola w Radwanicach wielką radością powitały wyjątkowych gości STRAŻAKÓW. Panowie Patryk Żelejko, Mateusz Konieczny i Marek Głuszała z Ochotniczej Straż Pożarnej w Radwanicach przyjechali dzieciop opowiedzieć o swojej pracy. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że ich praca nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.
Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci utrwaliły sobie numer alarmowy do straży pożarnej i sytuacje, kiedy powinny go używać. Każda z grup zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie.

Organizatorzy spotkania: Natalia Horoszczak-Bethke, Olchowska Agnieszka

urodziny

URODZINY KACPRA i ZUZY

Z GRUPY GWIAZDECZKI

Radwanice 2018r.

 

Urodziny to niewątpliwie jeden z najweselszych dni w całym roku. Każdy a w szczególności dzieci wyczekują ich z utęsknieniem. Wtedy to, przez kilkanaście godzin są w centrum zainteresowania całej rodziny i wszystkich znajomych. Składane są im wtedy życzenia, dostają masę prezentów i wiedzą, iż w tym szczególnym czasie każde ich życzenie, nawet to skrywane może się spełnić.

 

Agnieszka Olchowska- wychowawca grupy GWIAZDECZKI

WSTECZ