Certyfikat Code Week EU- mamy to!!!

Nasze koła informatyczne prowadzone w ramach CMI dołączyły do Europejskiego Tygodnia Kodowania. Zgłosiliśmy wydarzenie pod hasłem ,,Algorytmy – krok po kroku” i tym samym przystąpiliśmy do CodeWeek – społecznej inicjatywy, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Polska jest jednym z jej liderów – w 2020r. zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu!

Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. My chcemy, dlatego nie tylko bierzemy udział w wydarzeniach związanych z Tygodniem Kodowania w Polsce, ale także zorganizowaliśmy własne- nagrodzone certyfikatem.

Akcja „Stos groszy dla Marysi”

Od początku września w naszej placówce trwała akcja „Stos groszy dla Marysi”. Marysia to 9-miesięczna dziewczynka z Brenna, która choruje na SMA i potrzebuje bardzo drogiej terapii.

Inicjatorem akcji był Oddział Gminny TPD w Radwanicach, a koordynowali ją:

Koło Przyjaciół Dzieci działające przy szkole oraz Szkolny Klub Wolontariatu. Przez ponad miesiąc dzieci przynosiły do przedszkola i szkoły grosiki. Następnie zostały one posegregowane i przekazane do przeliczenia w banku. Nie były to łatwe zadania, ale udało się.

Do akcji włączyli się:

Urząd Gminy Radwanice

Andrzej Ksel Dyrektor d/s Rozwoju Grupy PIAST

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach

Centrum Usług Wspólnych w Radwanicach

Ośrodek Zdrowia w Radwanicach

Stowarzyszenie ONE

Hydromont Wiesław Rzepka

Strefa Urody Evela -Ewelian Azmin

Beauty4YOU – Marta Dąbrowska

Pasja – Gosia Fiodor

Tector – Sylwia Kowalska

Maja Kujawska

W ramach akcji zebrano 4266,50 zł.

Serdeczne dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.

Górnicy w przedszkolu

Dnia 5 października gościliśmy w naszym przedszkolu górników. Nie były to zwykłe odwiedziny. Pan Jan Demczak – wolontariusz, a zarazem koordynator całej imprezy, przyjechał do Nas wraz ze swoimi koleżankami i kolegami. Nikt nie spodziewał się tak dużego zaangażowania i przedstawienia! Pan Jan, wraz z kolegami, już przy wejściu, każdemu dziecku z przedszkola rozdał kamizelki i podzielił grupy przedszkolne na brygady górnicze. Każdą brygadę reprezentował inny kolor kamizelki. Gdy dzieci zajęły swoje miejsca na materacach, pan Jan krótko omówił, jak wygląda praca górnika „na dole”, po czym zaprosił pierwszą brygadę, aby zaczęła swój dzień pracy w kopalni i zjechała na dół, przechodząc przez długi szary tunel. Następnie dzieci kierowały się na swoje stanowiska pracy. Gdy już każda brygada zjechała na dół, przeszła przez tunel i była gotowa do pracy. Pan Janek przygotował dzieci do skalnego wybuchu rudy miedzi dzięki, któremu górnicy mogli zacząć wydobywanie. Każda brygada krzyknęła głośne „buch” i to było magiczne słowo, które zapoczątkowało wybuch i z dużego worka wyleciały piłeczki, które były oznaką wydobycia rudy miedzi. Dzieci dzielnie zbierały piłeczki do wagonów. Ruda była transportowana na powierzchnię do Zakładu Wzbogacenia Rudy. Po zakończonej pracy każda brygada opuszczała swoje stanowisko pracy i powracała na powierzchnię. Dzieci musiały tym razem przejść przez ciemny tunel, to przejście ułatwiły im latarki, które dostały od górników. Pan Jan bacznie obserwował prace małych górników. Swój czynny udział w wydobyciu rudy miedzi miały również nauczycielki wraz z pomocami oraz Pani Dyrektor. W Zakładach Wzbogacenia Rudy następuje przesiewanie – transport urobku – mielenie urobku – klasyfikacja otrzymanego produktu – flotacja i zagęszczanie – załadunek koncentratu do huty miedzi. Po przejściu całego procesu pan Jan, wraz ze swoją ekipą, wręczył dzieciom upominki w postaci baniek mydlanych, bączków, piszczałek. Po krótkiej zabawie w swoich brygadach, każda z brygad została zaproszona do skoku przez skórę z udziałem Lisa Majora, gdzie zostały wręczone dzieciom medale za dobrze wykonaną pracę oraz słodki upominek. Nasze dzieci doskonale znają strój górniczy oraz wiedzą jak wygląda i nazywa się czapka górnicza. Zajęcia przeprowadzone przez pana Janka były bardzo atrakcyjną i aktywną formą przedstawienia przedszkolakom jak wygląda praca górnika. Przedszkolaki chętnie i z zaciekawieniem wysłuchały opowieści. Spotkanie zakończyły podziękowania z wręczeniem dyplomów dla gości przez Panią Dyrektor oraz wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami. Goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przy kawie i herbacie. Serdecznie dziękujemy za przybycie, zaangażowanie i poświęcony czas ! Dziękujemy również panu Rafałowi Kalecie, tacie z grupy „Kreciki”, który był inicjatorem spotkania z grupą wolontariuszy z KGHM. Dzieci na pewno zapamiętają ten dzień na dłużej.

Próbna ewakuacja szkoły

Dnia 29 września 2021 r. w naszej szkole, odbyła się próbna ewakuacja.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur, dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dokładnie o godzinie 8.50, po usłyszeniu sygnału alarmowego, nauczyciele wraz z uczniami, przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest teren przy sali gimnastycznej. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację – dyrektor Bogusławie Niemasz. Osoby przebywające w budynku bezpiecznie opuścili szkołę. Jeden uczeń w trakcie ogłaszania alarmu został na terenie budynku (był w toalecie). Brak ucznia został zgłoszony pani dyrektor. Uczeń został bezpiecznie wyprowadzony z budynku przez strażaków.

W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji
i obsługi. Łącznie ewakuowano: 140 uczniów, 10 nauczycieli i 4 pracowników administracji
i obsługi. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili do budynku szkoły na lekcje.

Próbna ewakuacja została zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, brali w niej udział strażacy z OSP Radwanice, którzy przeprowadzili ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze na terenie Zespołu. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

Szkolna Kasa Oszczędności

KONTO DLA UCZNIA

  • Dla uczniów w wieku od 5. lat do ukończenia 13. roku życia z unikalnym serwisem internetowym dostosowanym do potrzeb dziecka
  • Prezent z okazji założenia konta
  • Możliwość uczestniczenia w wielu konkursach, atrakcyjne nagrody
  • Nagroda z okazji Mikołajek dla wszystkich uczniów mających kont SKO (Loteria fantowa)
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • Oprocentowanie zmienne 0,3% w skali roku do kwoty 2500 zł i 0,1% od nadwyżki ponad 2500 zł
  • Tygodniowa kapitalizacja odsetek
  • Zgoda rodziców na przystąpienie dziecka do SKO w załączniku. Zgodę należy dostarczyć do wychowawcy lub do sekretariatu.

Opiekun SKO: Anna Jankowska

Kontakt:

  1. dziennik elektroniczny
  2. ajankowskazsp@gmail.com
WSTECZ